kuva kangasta

Iina ja Jukka Israelissa

Iina Matikainen ja Jukka Hautala, Suomen lähetysseura, Israel

TYÖALUE: Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka,

AJANKOHTA: 9/2019–9/2021

ALUEEN ERITYISHAASTEET: Israel ja Palestiina ovat pitkittyneen kriisin ja jäätyneen konfliktin aluetta. Erityisenä haasteena on monenlaisten totuuksien, identiteettien ja narraatioiden rinnakkaiselo höystettynä globaaleilla ja Lähi-idän valtiopoliittisilla suhdannemuutoksilla.

MITÄ TEEMME JA MIKSI? Jukka tulee työskentelemään Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan aluepäällikkönä. Hän toimii suomalaisten työntekijöiden esimiehenä ja vastaa yhteisötasolta kasvavan ja vahvistuvan rauhantyön toteutumisesta Suomen Lähetysseuran strategian mukaisesti. Jukkaa inspiroi työssään erityisesti kestävästä kehityksestä nousevat kulttuuriset, sosiaaliset, taloudelliset ja ekologiset ulottuvuudet. Tuleva työ jatkaa ja laajentaa näitä teemoja, joita hän on päässyt systemaattisesti kehittämään jo vuosia nykyisessä työssään.

Iinan tuleviin tehtäviin aluetiedottajana ja Lähi-idän kummilapsityön yhdyshenkilönä kuuluu viestiminen työalueen kuulumisista ja työn tuloksista, sekä huolehtiminen työalueelle tulevista vapaaehtoisista. Työnkuva tulee tarkentumaan ennen syksyä. Tuleva työympäristö on kolmen maailmanuskonnon aitiopaikka pyhine paikkoineen ja erilaisine jännitteineen. Teologina Iina kokee tämän erityisen mielenkiintoisena. Hän haluaa työssään tuoda viestiä ruohonjuuritasolta, ja saada suomalaiset elävien tarinoiden kautta kohtaamaan ihmisiä, joita he eivät uutisissa yleensä kohtaa.

 

 

Tästä voit lukea kuulumisia Iinalta ja Jukalta

Tue Iinan ja Jukan työtä Israelissa

Pankkiyhteys: IBAN: FI25 8000 1600 0607 10

Viitenumero: 1074482010461554 

Viesti: Iina Matikainen ja Jukka Hautala

Suomen lähetysseuran Facebook sivuilta voit seurata työalueen kuulumisia  

https://www.facebook.com/suomenlahetysseuralahiidassa/

 

Jukan ja Iinan blogia voit seurata alla olevan linkin kautta: 

https://eedenistalanteen.wordpress.com/blog/?blogsub=confirming#470

kuvassa Jukka Hautala ja Iina Matikainen
Jukka Hautala ja Iina Matikainen