Uutisia ja tiedotteita

Ylivieskan seurakunnan uutisia ja tiedotteita. Alempana linkit uusimpiin kirkkouutisiin sekä vanhojen kotisivujen kirkkouutisten arkistoon.

Uutislistaukseen

Kirkkovaltuusto vahvisti Ylivieskan seurakunnan historiallisen vuoden ylijäämäisen tilinpäätöksen Kokouksen alussa kuultiin diakoniatyön terveisiä 150-vuotisjuhlavuoden merkeissä.

Kirkkovaltuusto vahvisti Ylivieskan seurakunnan historiallisen vuoden ylijäämäisen tilinpäätöksen

20.5.2022 10.24

Ylivieskan seurakunnan kirkkovaltuusto vahvisti viime vuoden tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä hautainhoitorahaston tilinpäätöksen.

Vuosi 2021 jää Ylivieskan seurakunnan historiaan uuden kirkon valmistumisen vuotena. Ovet avautuivat ja koronasta huolimatta kirkkoon kävi vuoden aikana tutustumassa 25.000 ihmistä. Alusta lähtien vapaaehtoisten seurakuntalaisten työ kirkon päivystäjinä ja esittelijöinä on ollut merkittävä. Uusi kellotapuli pystytettiin paikalleen heinäkuussa ja käyttöön siunaaminen tapahtui lokakuun alussa. Viiden vuoden kirkkomatkasta julkaistiin joulukuussa Yhdessä-juhlakirja. Viime vuonna seurakunta sai myös uuden Ovet auki -toimintastrategian vuosille 2022-2026 sekä auditoitua uuden ympäristödiplomin.

Tilikauden 688.888 euron tulosta kasvattivat kertaluontoiset erät: kirkkopalon vahinkokorvausvakuutuksien sijoituksista saadut 269.000 euron tuotot ja metsätalouteen kirjatut 62.800 euron tulot. Kirkollisverotulo oli 3.459.439 euroa, joka nousi 74.000 vuoteen 2020 verrattuna. Vuosikatteen määrä 955.044 riitti kattamaan tilikauden poistot sekä lainojen lyhennykset. Talouden tunnusluvut ovat myös hyviä, rahavarojen riittävyys on 146 päivää ja omavaraisuusaste yli 46 %. Kirkkovaltuusto myönsi tilivelvollisille tili- ja vastuuvapauden.

Kirkkovaltuusto asetti vaalilautakunnan ja nimesi sen puheenjohtajaksi Terttuirmeli Haapakosken. Muiksi jäseniksi valittiin Kerttu Illikainen (sihteeri), Juhani Isotalo, Antti Rahja, Juha Laitala, Juha Koskela ja varajäseniksi Ari Mehtälä, Mailis Tikkanen, Aila Saarela, Aira Lehto, Tarja Salmela ja Pekka Similä. Valtuusto päätti myös, että seurakunta on yksi äänestysalue. Seurakuntavaalit pidetään 20.11.2022 ja ennakkoäänestys 8.-12.11. Ehdokasasettelu päättyy 15.9.

Kirkkovaltuutetuille annettiin tiedoksi seurakunnan positiivinen verotulototeutuma ja tuomiokapitulin viranhoitomääräys kirkkoherra Eija Nivalalle Oulun tuomiokirkkoseurakunnan vs. kirkkoherraksi 1.8.2022 – 31.1.2023 väliseksi ajaksi.

Kokouksen alussa diakoniatyöntekijät esittelivät seurakunnan diakoniatyötä ja diakonian 150-vuotisjuhlavuotta. 118 vuotta sitten vuonna 1904 Lyydia Hakometsä aloitti diakoniatyön Ylivieskassa. Johtava diakoniatyöntekijä Satu Similä muistutti, että diakonia on yhteistä työtä, jota saamme jokainen olla omalla paikalla ja yhdessä toisten kanssa tekemässä.