Uutisia ja tiedotteita

Ylivieskan seurakunnan uutisia ja tiedotteita. Alempana linkit uusimpiin kirkkouutisiin sekä vanhojen kotisivujen kirkkouutisten arkistoon.

Uutislistaukseen

Uutinen Ylivieskan seurakunnan kirkkovaltuuston kokouksesta 16.8.2022

Kirkkovaltuusto vahvisti Kankaan hautausmaan lahjoituksen seurakunnalle - Uutinen Ylivieskan seurakunnan kirkkovaltuuston kokouksesta 16.8.2022

17.8.2022 09.46

Ylivieskan seurakunnan kirkkovaltuusto vahvisti Kankaan yhteismaan osakaskunnan kokouksessa päätetyn hautausmaa-alueen lahjoituksen seurakunnalle. 50 vuoden vahvistettu vuokrasopimus seurakunnalle on päättynyt kesäkuun alussa. Hautausmaan osakaskunta on päättänyt yksimielisesti, että Ylivieskan seurakunnalle lahjoitetaan 1,047 hehtaarin suuruinen määräala yhteismaasta, jossa sijaitsee kappelirakennus sekä hautausmaa ja että seurakunta ottaa ne vastaan kaikkine velvollisuuksineen. Alkuperäisen vuokrasopimuksen ohjesäännön sisällön mukaisesti lahjoittajien sukuruudut säilytetään oikeuksineen lahjoituksen yhteydessä ja ne kirjataan myöhemmin laadittavaan lahjakirjaan. Lahjoituksen vastaanottaja vastaa lahjoituksen vastaanottamisesta aiheutuvista kuluista.

Kirkkovaltuusto päätti lakkauttaa Sievin seurakunnan kanssa yhteisen talousjohtajan viran ja oman viran perustamista ensi vuoden alusta. Samalla se päätti siirtää nykyisen virassa olevan Kaisa Toivoniemen perustettavaan virkaan. Perusteena esitykselle on, että Ylivieskan suuruisessa seurakunnassa itse seurakunnan koko, hallinto sekä käsiteltävien ja hoidettavien asioiden laajuus vaatii talousjohtajalta 100 % työaikaa Ylivieskaan. Vastaavasti Sievin seurakunnan hoidettavat asiat vaativat enemmän kuin olemassa olevan 20 % työpanoksen.

Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkon virka- ja työehtosopimuksen 2022-2024 palkantarkistukset ja toimituspalkkiosopimuksen muutokset takautuvasti 1.6.2022 alkaen.

Antero Sauliolle myönnettiin ero kirkkovaltuuston ja lapsityön johtokunnan jäsenyydestä 12.7.2022 alkaen paikkakunnalta muuton vuoksi ja kutsui Taina Palolan kirkkovaltuuston ja lapsityön johtokunnan varsinaiseksi jäseneksi.

Kalle Luhtasela teki valtuustoaloitteen metsätaloussuunnitelman päivittämisestä. Aloitteen mukaan metsien talouskäyttö on muuttunut viime vuosina jatkuvan kasvatuksen suuntaan. ”Tätä ei ole kuitenkaan huomioitu seurakunnan metsätaloussuunnitelmassa. Jatkuvan kasvun käyttöönotto sopii osalle seurakunnan metsistä, mutta sen käyttöönotto vaatii huolellisen suunnittelun, joka on syytä aloittaa viivytyksettä.”

Jussi Isotalo kyseli, miksei kirkon vuositarkastuksessa esiin tulleita korjaustarpeita ole toteutettu. Talousjohtaja lupasi, että ns. narinalistassa olevat puutteet korjataan mahdollisimman pian.

Marja Himanka kyseli urkujen rakennustilanteesta, joka on parasta aikaa selvitettävänä.