Uutisia ja tiedotteita

Ylivieskan seurakunnan uutisia ja tiedotteita. Alempana linkit uusimpiin kirkkouutisiin sekä vanhojen kotisivujen kirkkouutisten arkistoon.

Uutislistaukseen

Ylivieskan kirkon urkujen rakentaminen on keskeytynyt

Ylivieskan kirkon urkujen rakentaminen on keskeytynyt

14.9.2022 11.16

Urkurakentamo Martti Porthan Oy on elokuussa 2022 ilmoittanut, ettei heillä ole edellytyksiä saattaa Ylivieskan kirkon urkujen rakennusprojektia loppuun. Tämän johdosta seurakunnassa on päädytty tilanteeseen, jossa on syytä selvittää urkuprojektin jatko, sopimustekniset asiat sekä järjestää käynti Porthanin urkurakentamolle inventointia varten syys-lokakuun vaihteessa. Ylivieskan seurakunnan kirkkoneuvosto päivitti urkutoimikunnan kokoonpanon, johon kuuluvat nyt kirkkoherra, talousjohtaja, kirkkovaltuuston jäsen Ritva Nauha, kanttorit Teija Siirtola ja Eeva Korhonen, Christian Ahlskog (asiantuntijajäsen), Jouko Kantola, Tuomo Hirvi, Mikko Himanka sekä Raimo Paaso (asiantuntijajäsen).

Kirkkoneuvosto valitsi avoimena olleeseen nuorisotyönohjaajan virkaan Mari Hevosmaan ja hänen varalleen Tiina Wallinin haastattelutyöryhmän esityksen perusteella. Hakijoita oli kaikkiaan neljä. Hevosmaa on toiminut viimeksi vs. nuorisotyönohjaajana Ylivieskan seurakunnassa. Kirkkoneuvosto päätti palkata Maarit Salmikankaan hoitamaan lähetyssihteerin tehtäviä määräaikaisena 1.10.2022 – 31.12.2023 enintään 30 tuntia kuukaudessa. Ajanjaksolla tarkastellaan työtuntien riittävyyttä, tehtävänkuvan sisältöä sekä seurakunnan työvoimaresursseja tulevina vuosina.

Kirkkoneuvostolle annettiin tiedoksi perheneuvoja Sirpa Järvelän irtisanoutuminen 1.12.2022 alkaen ja se julisti Kalajoen rovastikunnan perheasiain neuvottelukeskuksen perheneuvojan viran haettavaksi (hakuilmoitus) 30.9.2022 mennessä. Virkavalinnan valmistelutyöryhmään valittiin perheasiainneuvottelukeskuksen johtaja Anne Sumela, lääninrovasti Kari Tiirola, rovastikunnan yhteistyöjohtokunnan puheenjohtaja Mauno Soronen, vs. kirkkoherra Mirva Ahola ja kirkkoneuvoston edustajana Mauno Autio. Mirjami Hietalalle myönnettiin muutamia palkallisia vapaapäiviä restonomiksi opiskelua varten 2022-2024.

Kirkkoneuvosto päätti, että nimenkirjoitusoikeus Ylivieskan seurakunnassa on kirkkoherran viran hoitajalla sekä talousjohtajalla yhdessä tai erikseen. Kirkkoherran ollessa estyneenä nimenkirjoitusoikeus on vs. kirkkoherralla. Talousjohtajan ollessa estyneenä nimenkirjoitusoikeus on kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalla.