Uutislistaukseen

Ylivieskan kirkkovaltuusto hyväksyi ensi vuoden toiminnan ja talouden suunnitelmat

Kirkkovaltuusto 2019-2022.jpg

Ylivieskan seurakunnan kirkkovaltuusto 2019-2022 viimeisessä kokouksessaan 15.12.2022

Ylivieskan seurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyi toiminta- ja taloussuunnitelman vuodelle 2023 sekä alustavan suunnitelman vuosille 2024-2025. Alkavalla uudella nelivuotisella valtuustokaudella työ kotikirkon hyväksi jatkuu. Seurakunnan visiona on toimia niin, että Pyhän Kolminaisuuden kirkosta tulee kaikkien ylivieskalaisten kotikirkko. Seurakunnan arvoiksi on määritelty avoimuus, ihmisläheisyys, tasapuolisuus ja yhteisöllisyys. Painopisteiksi kirkon yhteisestä strategiasta on nostettu ”Ovet auki ulospäin, kaikille, uusille mahdollisuuksille ja tulevaisuuteen”. Näiden myötä Ylivieskan seurakunnassa pyritään esim. mahdollistamaan yhteisöllisyyttä ja tasavertaisuutta, arvioimaan toimintaympäristön muutoksia ja kokeilemaan rohkeasti uutta.

Kalle Luhtasela ja Pekka SimiläPainopisteet linjaavat seurakuntaa myös pitämään toimintaa ja taloutta tasapainossa ja varmistamaan riittävät resurssit kehittämishankkeisiin. Seurakunnan painopisteet ohjaavat nostamaan erityisesti lapset ja heikommassa asemassa olevat toiminnan keskiöön ja toimimaan toivon luojana koko yhteiskunnassa. Vuoden 2023 aikana kirkko saa kastepuun ja vihkiryijyn ja urkujen rakennusprojektin etenemistä seurataan tiiviisti ja tehdään tarvittavia päätöksiä sen hyväksi. Pyhän Kolminaisuuden kirkko niveltyy työalojen toiminnan myötä eri-ikäisten ylivieskalaisten elämään ja löytää paikkansa seurakunnan arjen ja juhlan hetkissä.

Taloussuunnitelma perustuu kirkollisveron prosenttiin 1,75. Toimintakulut ovat 4.020.000 euroa. Vuosikate on 288.500 ja poistojen jälkeen ylijäämää jää 13.500 euroa. Lainoja on jäljellä 7,1 miljoonaa ja vuosittaiset lyhennykset ovat 423.000 euroa. Ensi vuoden investointeihin on varattu 250.000 euroa, josta 200.000 urkujen valmistamiseen.

Kirkkovaltuusto palautti maa-alueen käyttö- ja vuokrasopimuksen tekemistä TM Voima Pajukoski II ja OX2 kanssa jatkovalmisteluun. Kuluvan vuoden tilintarkastusyhteisöksi valittiin BDO Audiator Oy. Urkujen jatkorakentamisesta käydään alustavia neuvotteluja itävaltalaisen urkurakentamo Köglerin kanssa.

Kokouksen lopuksi muistettiin kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja kirkkovaltuutettu Pekka Similää sekä kirkkovaltuutettua ja pitkään valtuuston puheenjohtajuutta hoitanutta Kalle Luhtaselaa seurakuntatyön kultaisella ja hopeisella ansiomerkillä. Similällä on takana yli 30 ja Luhtaselalla 25 vuotta pitkäjänteistä ja sitoutunutta työtä seurakunnan hallinnossa. Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Tarja Koutonen kiitti kirkkovaltuutettuja historiallisesta kirkonrakentajakaudesta, hyvästä yhteistyöstä ja keskustelusta.

16.12.2022 11.41