Uutislistaukseen

Kirkon sivualttarin seinälle kastepuu ja vihkiryijy – Pro Patria -muistotauluille etsitään sijoituspaikkaa kaupungin kanssa

Ehdotus kastepuun ja vihkiryijyn sijoittamisesta.jpg

Tekstiilitaiteilija Silja van der Meer’in ehdotus kastepuun ja vihkiryijyn sijoittamisesta Pyhän Kolminaisuuden kirkkoon

Ylivieskan seurakunnan kirkkoneuvosto käsitteli Juhani Isotalon ja kuuden muun kirkkovaltuutetun aloitteen seurakuntakoti Marian Pro Patria -muistotaulujen sijoittamisesta Ylivieskan kirkon hiljentymistilaan. Neuvosto toteaa, että Pyhän kolminaisuuden kirkko ei sovellu Pro Patria taulujen sijoituspaikaksi ja että seurakunnan johtavat viranhaltijat ryhtyvät käymään neuvotteluja taulujen mahdollisesta sijoituspaikasta esim. Ylivieskan kaupungin edustajien kanssa. Pro Patria taulut ovat kivitauluja ja vaativat seinärakenteilta kokonsa ja painonsa vuoksi vahvan seinärakenteen esim. betoniseinän. Kirkossa oleva rimoitus ei taulujen painoa kestä. Taulujen iso koko vaatii myös vapaata tilaa taulujen ympärille, jotta niiden arvokkuus säilyy näyttävänä. Kirkon sivualttarin seinille on suunniteltu sijoitettavaksi kastepuu ja vihkiryijy.

Kirkkoneuvosto päätti, että kastepuun ja vihkiryijyn sijoituspaikka kirkkosalissa tulisi olemaan sivualttarin seinä. Molemmat taideteokset tulisivat kiinteäksi ja näkyväksi osaksi kirkkotilaa, minkä voidaan katsoa olevan olennainen muutos alkuperäiseen kirkkosalin arkkitehtuuriin, joten niiden sijoittamisesta tehtävä päätös on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Neuvosto päättikin esittää kirkkovaltuustolle, että se alistaa kastepuun ja vihkiryijyn sijoittamisen Pyhän Kolminaisuuden kirkkoon tuomiokapitulin kautta kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Silja van der Meer’in suunnittelema ja toteuttama kastepuu on tulossa kirkkoon 13. maaliskuuta.

Jatkuvan kasvatuksen käyttöönottoa metsätaloussuunnitelmaan

Kirkkoneuvosto käsitteli Kalle Luhtaselan valtuustoaloitteen jatkuvan kasvatuksen käyttöönotosta seurakunnan metsätaloussuunnitelmassa osalle seurakunnan metsiä. Neuvosto toteaa, että tulossa olevaan metsäsuunnitelman päivittämiseen tullaan sisällyttämään metsän jatkuvan kasvatuksen suunnitelma niiltä osin kuin jatkuva kasvatus on perusteltua ja tarkoituksenmukaista. Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kalan valitsemista Ylivieskan seurakunnan metsänhoitoyhteisöksi valtuustokaudeksi 2023-2026. Neuvosto hyväksyi Hevosmaan tilusjärjestelyn Maanmittauslaitoksen esittämällä tavalla.

Edustajien nimityksiä toimi- ja johtokuntiin sekä kappelineuvostoon

Kalajoen rovastikunnan diakoniatoimikunnan varsinaiseksi jäseneksi kirkkoneuvosto valitsi johtavan diakoniatyöntekijän (Satu Similä) ja varalla toimivat muut diakoniatyöntekijät. Rovastikunnan kasvatustoimikunnan varsinaiseksi jäseneksi valittiin johtava nuorisotyöntekijä (Marjo Jokitalo) ja varalla toimivat muut nuorisotyöntekijät. Rovastikunnan lähetystoimikunnan varsinaiseksi jäseneksi valittiin lähetyssihteeri (Maarit Salmikangas) ja varajäseneksi kirkkoherra.

Kirkkoneuvosto valitsi jäsenistään edustajat johtokuntiin seuraavasti: Julistustyön johtokuntaan Tiina Junttila                      , lapsityön johtokuntaan Anna Raudaskoski, nuorisotyön johtokuntaan Kirsi Herranen-Somero, diakoniatyön johtokuntaan Markku Autio ja lähetystyön johtokuntaan Ilkka Repo. Merijärven kappelineuvostoon valittiin kirkkoneuvoston edustajaksi Aarne Härö. Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee Ylivieskan seurakunnan lapsityönjohtokuntaan Merijärven kappeliseurakunnan edustajaksi Juuli Saukon ja hänelle varajäsenen.

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle BDO Audiator Oy:n valitsemista seurakunnan  tilintarkastusyhteisöksi valtuustokaudelle 2023-2026. Kalajokilaakson mielenterveysyhdistys Mieliki ry:lle myönnettiin 500 euron toiminta-avustus. Neuvosto merkitsi tiedoksi Riikka Talvitien irtisanoutumisen 1.5.2023 lähtien eläkkeelle siirtymisen vuoksi.

Kaksi testamenttia seurakunnalle

Kirkkoneuvosto päätti ottaa vastaan Ylivieskan seurakunnan saadun testamentin ja sitoutuu hoitamaan testamentissa mainittua sukuhautaa 20 vuoden ajan viiden vuoden kesähoidon mukaisella hoitotasolla ja kustannuksilla laskettuna. Talousjohtaja valtuutettiin hoitamaan, sopimaan ja allekirjoittamaan kaikki testamenttisaantoa ja pesänjakoa koskevat asiakirjat. Muut testamentin omaisuutta koskevat päätökset siirretään valmisteluun.

Seurakunnan toisesta testamenttisaannosta perinnönjaon jääneet varat n. 46.500 euroa käytetään työalojen haluamiin tarpeelliseksi katsomiinsa hankintoihin, joita ei ole ollut mahdollisuus budjetoida vuoden 2023 talousarvioon. Hankinnat tukevat työalojen toteuttamaa seurakuntatyötä.

Lähetyskynttelikkö työn alla

Kirkkoneuvostolle annettiin tiedoksi lähetyskynttelikön valmistusprojekti Ylivieskan kirkkoon Vieskan Äijien toimesta sekä Merijärven kappeliseurakunnan luottamushenkilöiden siunaaminen jumalanpalveluksen yhteydessä 19.3.2023 Merijärven kirkossa.

Kaisa Toivoniemi
Kaisa Toivoniemi
talousjohtaja
Terveystie 11
84100 Ylivieska

2.3.2023 14.39