Uutislistaukseen

Ylivieskan kirkkoneuvosto aloittaa selvitykset ja toimenpiteet kirkon akustiikan parantamiseksi

Ylivieskan kirkkoneuvosto aloittaa selvitykset ja toimenpiteet Ylivieskan kirkon akustiikan parantamiseksi

Pyhän Kolminaisuuden kirkon akustiikka on saanut kehuja ja moitteita. Monet esiintyjät ovat sanoneet, että kirkossa on helppo laulaa. Pitkä jälkikaiku ja äänten heijastukset ovat myös ongelmallisia erityisesti isoissa kuoro- ja orkesteriteoksissa. Kuva kirkon vihkimismessusta 4.4.2021 - Tapani Uusikylä

Ylivieskan seurakunnan kirkkoneuvosto käsitteli Liisa Koskelan valtuustoaloitteen Pyhän Kolminaisuuden kirkon akustiikan toimivuuden parantamiseksi pitkän jälkikaiun osalta. Aloitteen mukaan kirkkosalissa on ollut ongelmia isojen kokoonpanojen esiintyessä akustisissa konserteissa. Yleisöstä kaikki eivät ole saaneet tekstistä selvää ja kuorojen laulajat eivät ole kuulleet toisia kuoron ääniä eivätkä orkesteria. Esitykset, joissa on suoritettu äänentoiston miksaaminen ei ole ollut ongelmia. Akustiikan suunnitelleelta Akukon Oy:ltä on pyydetty selvitystä ja asiantuntijalausuntoa, jonka pohjalta ryhdytään toimenpiteisiin. Kirkkoneuvosto päätti kutsua Akukon Oy:n asiantuntijaedustajaksi kirkkovaltuuston kokoukseen.

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle vuokrasopimuksen tekemistä Pajukoski II tuulipuiston rakentamiseksi OX2 tuulivoimayhtiön kanssa. OX2 on laatinut ehdotuksen Joonaalan ulkoilureitin muuttamiseksi ja vastaa muutoksen aiheuttamista kuluista, mikäli tuulipuistohanke toteutuu. Neuvosto hyväksyi myös Ylivieskan kaupungilla käynnissä olevan ”Mutkia matkaan” -hankkeen Salmelanojan vesien hallinnasta valumavesien viivyttämiseen.

Ilmoittautumisaika Ylivieskan seurakunnan kappalaisen viransijaisuuteen on päättynyt 11.8.2023 Määräaikaan mennessä kiinnostuksensa tehtävään ilmaisi yhdeksän henkilöä. Kirkkoneuvosto päätti pyytää Oulun hiippakunnan tuomiokapitulia antamaan pastori Jukka Kolmoselle viranhoitomääräyksen kappalaisen viransijaisuuteen 1.10. alkaen tai sopimuksen mukaan. Kokemus papinviranhoidosta ja seurakunnan aikataulutarpeet puoltavat Jukka Kolmosen valintaa Ylivieskan seurakunnan kappalaisen viransijaiseksi.

Hanne Konttilan irtisanouduttua Ylivieskan seurakunnan johtavan nuorisotyönohjaajan virasta, päätti kirkkoneuvosto julistaa viran haettavaksi 22.9.2023 mennessä. Haastattelutyöryhmään nimettiin: kirkkoherra Eija Nivala, nuorisotyönjohtokunnan puheenjohtaja Ilkka Heikkilä ja kirkkoneuvoston edustaja Kirsi Herranen-Somero.

Kirkkoneuvostolle annettiin tiedoksi tuomiokapitulin antama viranhoitomääräys Sanna-Leena Lavantille Merijärven kappeliseurakunnan kappalaisen viran hoitamisesta ajalle 1.9.-31.12.2023. Neuvosto sai tiedoksi myös Eija Laukkasen irtisanoutumisen virastaan 1.10.2023 alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi ja Ella Lehtolan irtisanoutumisen siivooja-keittiöapulaisen tehtävästä 3.8.2023.

Eija Nivala
Eija Nivala
kirkkoherra
Terveystie 11
84100 Ylivieska
Kaisa Toivoniemi
Kaisa Toivoniemi
talousjohtaja
Terveystie 11
84100 Ylivieska

28.8.2023 10.57