Uutislistaukseen

Ylivieskan kirkkovaltuustolle ylijäämäinen talousarvioesitys

Kirkon jouluajan tilaisuuksissa yli 4000 kävijää

Seurakunnan tulevan vuoden painopisteenä on edelleenkin toimiminen niin, ettei kynnystä kirkkoon ole ja että osallisuutta ja yhdessä tekemistä tuetaan. Kuva kirkon sivualttarilta - Jussi Leppälä

Ylivieskan seurakunnan kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymistä vuodelle 2024. Painopisteenä on edelleenkin toimiminen niin, ettei kynnystä kirkkoon ole ja että osallisuutta ja yhdessä tekemistä tuetaan.

Talousarvio perustuu 1,75 % kirkollisverolle. Verotuloja on arvioitu tulevan 3.900.000 ja valtionrahoitusta 330.000. Talousarvion vuosikate on 347 142 ja poistojen jälkeen tulosennuste on 83 572 euroa ylijäämäinen.

Talousarviossa on varattu investointeihin 453.000 euroa, mm. Pyhän Kolminaisuuden kirkon urkujen maksuaikataulun mukaisiin maksuihin, Merijärven kirkon hankesuunnitelman käynnistämiseen, Suvannon kappelin vesikaton korjaukseen sekä Suvannon hautausmaalla hautapaikkojen käyttämättömän lohkon käyttöönottoon.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Ylivieskan seurakunnan uuden hallintosäännön 1.1.2024 voimaan tulevaksi. Hallintosääntö sisältää tarpeelliset määräykset seurakunnan hallinnon järjestämisestä ja toimielimistä, päätösvallan siirtämisestä toimielimille ja johtaville viranhaltijoille, toimielinten päätöksentekotavoista ja hallintomenettelyistä sekä toimielinten kokousmenettelyistä. Uuden kirkkolain lähtökohtana on, että jatkossa kaikki toimielimiä ja niiden päätösvaltaa koskevat hallinnolliset määräykset kootaan hallintosääntöön. Hallintosääntöön otetaan siten määräykset, jotka aiemmin olivat valtuuston työjärjestyksessä, kirkkoneuvoston ohjesäännössä, johtokuntien johtosäännöissä ja kappeliseurakuntien ohjesäännöissä.

Kirkkoneuvosto hyväksyi työnantajan esityksen suorituslisän maksamisesta 11 henkilölle vuonna 2024. Seurakuntamestari Antti Sakolle myönnettiin virkavapaata Pohjois-Savon hyvinvointialueelle vt. palomiehen tehtäviin ajalle 1.1.-31.12.2024.

Eija Nivala
Eija Nivala
kirkkoherra
Terveystie 11
84100 Ylivieska
Kaisa Toivoniemi
Kaisa Toivoniemi
talousjohtaja
Terveystie 11
84100 Ylivieska

5.12.2023 13.13