Uutislistaukseen

Kirkkovaltuusto vahvisti Ylivieskan seurakunnan ylijäämäisen tilinpäätöksen

Kirkkovaltuusto vahvisti Ylivieskan seurakunnan ylijäämäisen tilinpäätöksen

Ylivieskan kirkkovaltuusto kokoontui 6.6.2024 toimitalo Pietarin kokoushuone Bäckmannissa.

Vaikka vuosi 2023 oli maailmalla levoton ja epävarma, oli Ylivieskan seurakunnan vuosi 2023 normaalin toiminnan vuosi pitkän korona-ajan jälkeen. Erityisenä kiitoksen aiheena on runsas vapaaehtoistyö. Jumalanpalvelusten striimausten aloittaminen uuden kirkon valmistuttua korona-aikana on luonut uuden vapaaehtoismuodon ja jumalanpalveluskulttuurin. Sunnuntain messuja katsoo suorana tai tallenteena keskimäärin 450 nettiyhteyttä. Kirkkoon valmistuivat vuoden aikana talkoilla tehty vihkiryijy sekä Silja van der Meer’n valmistama kastepuu. Yksittäisenä huippuhetkenä oli syksyn yhteisvastuukonsertti, jolloin tulijoiden jonot jatkuivat vielä kirkon parkkipaikalle asti, vaikka kaikki 350 ohjelmaa oli jo myyty. Kuluneena vuonna tehtiin kirkollisten esineiden inventointi ja aloitettiin kiinteistöstrategian laatiminen. Urkurakentajaksi vaihtui Orgelbau Christian Kögler ja jo rakennetut urkuosat siirrettiin Itävaltaan syksyllä 2023.

Kirkkovaltuusto kävi vilkasta keskustelua toiminnasta ja vahvisti seurakunnan tilinpäätöksen vuodelta 2023 sekä myönsi tili- ja vastuuvapauden tilivelvollisille tilintarkastajien antaman lausunnon mukaisesti. Tilikauden ylijäämä 439.500 euroa päätettiin kirjata taseen tilikauden ylijäämä/alijäämä tilille. Seurakunnan maksuvalmius on 132 päivää. Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaan seurakunnan maksuvalmiuden tulisi olla vähintään 90 päivää. Lainaa seurakunnalla oli vuoden lopussa 5.283.000 euroa. Viime vuonna seurakunta maksoi pois toimitalo Pietarin jäljellä olevan noin 1,4 miljoonan lainamäärän.

Tuloslaskelman mukaan vuoden 2023 ulkoiset toimintatuotot olivat 1.166.244 euroa (muutos edellisestä vuodesta +3,19 %), kirkollisverokertymä 3.905.755 (muutos edellisestä vuodesta +10,62 %), valtionrahoitus 333.156 (+2,76 %). Ulkoiset toimintakulut olivat 4 201 686 (muutos edellisestä vuodesta +10,90 %). Vuosikatetta kertyi 768.593 euroa ja tilikaudelle kohdistuneet poistot olivat 329.093, josta suunnitelman mukaisten poistojen osuus 272.043 ja kertaluontoisten poistojen osuus 57.049. Taseen loppusumma on 14,5 miljoonaa euroa. Edellisten toimintakausien ylijäämä on yhteensä 3,4 miljoonaa. Kirkkovaltuusto päätti myös kirjata Ylivieskan hautainhoitorahaston tilikauden 2.694 euron ylijäämän sekä Merijärven hautainhoitorahaston 38 euron alijäämän taseen omaan pääomaan tilille.

Kirkkovaltuusto päätti pitää hautapaikkamaksut ennallaan. Nykyiset hautapaikkamaksut kattavat reilusti alle 10 % hautaustoimen kokonaiskustannuksista. Kirkkohallituksen ohjeistuksena on korottaa maksuja niin, että ne kattaisivat 25 % kustannuksista.

Kirkkovaltuutettu Heikki Knuutila teki aloitteen valtuuston iltakoulun järjestämisestä syyskesästä koskien kirkkorakennuksen akustisia ratkaisuja. Aloitteessa painotetaan, että kirkkovaltuuston tehtävänä on varmistaa uuden kirkkomme akustiikan toimivuus tuleville sukupolville.

Valtuuston puheenjohtaja Tarja Koutonen kiitti työntekijöitä, valtuutettuja ja vapaaehtoisia toiminnasta ja talouden hoidosta.

Eija Nivala
Eija Nivala
kirkkoherra
Terveystie 11
84100 Ylivieska
Kaisa Toivoniemi
Kaisa Toivoniemi
talousjohtaja
Terveystie 11
84100 Ylivieska

6.6.2024 20.04