Uutisia ja tiedotteita

Ylivieskan seurakunnan uutisia ja tiedotteita. Alempana linkit uusimpiin kirkkouutisiin sekä vanhojen kotisivujen kirkkouutisten arkistoon.

Uutislistaukseen

Uutinen Ylivieskan seurakunnan kirkkoneuvoston kokouksesta 25.3.2021 Ylivieskan kirkon rakennustyömaa 26.2.2020, kuva Jussi Leppälä

Kirkon rakentamisvuodesta ylijäämäinen tilinpäätös

29.3.2021 10.00

Ylivieskan seurakunnan vuosi 2020 oli kirkon rakentamisen vuosi. Kirkkotyömaan suojaamiseksi peruttiin kaikki yleisötapahtumat, joista merkittävimpänä harjakaiset jäivät kokonaan pitämättä. Kirkon rakentaminen sai kuitenkin jatkua keskeytyksettä, niin että vuoden vaihtuessa kaikki alkoi olla viimeistelyä vaille valmista.

Kirkkoherra Eija Nivalan mukaan tärkeimpänä tavoitteena koronarajoitusten alkaessa oli turvata jumalanpalvelusten, kirkollisten toimitusten ja rippikoulujen toteutuminen kaikissa tilanteissa. Tämä kaikki toteutui ja paljon muutakin. Työntekijät palvelivat seurakuntalaisia mahdollisuuksien mukaan. Erilaiset virtuaaliset mahdollisuudet otettiin käyttöön. Yhteydenotot tapahtuivat ensisijaisesti puhelimitse ja sähköpostin välityksellä. Tehtiin paljon etätöitä. Kokoukset ja palaveritkin siirtyivät verkkoon Teamsin välityksellä pidettäviksi.

Kirkkoneuvosto hyväksyi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2020 tilintarkastajien tarkastettavaksi ja kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Seurakuntatalouden tulos on ylijäämäinen 686.383 euroa (vuonna 2019 alijäämäinen 137.895). Ylijäämäisen tuloksen syntymistä edesauttoivat Suvannon pappilan myynti, budjetoitua suurempi verotulokertymä sekä sijoitusrahastotuottojen kotiuttaminen.

Toimintatuottoja kertyi 878.046 euroa (1.203.318). Alenema johtui koronan aiheuttamista toiminnan rajoituksista. Toimintakuluja kertyi 3.479.581 (4.307.737), jossa laskua 828.155 edellisvuoteen verrattuna. Suurin kuluerä on henkilöstökulut 2.126.577 n. 61 % toimintakuluista. Koronarajoitteiden vaikutus näkyi myös toimintakuluissa, kun tarvetta palveluiden ostoille ei ollut niin paljon normaaliin toimintavuoteen verrattuna.

Verotuloja ja valtionrahoitusta kertyi yhteensä 3.700.655 euroa (3.591.023), joka on n. 90.000 budjetoitua enemmän ja n. 109.500 enemmän kuin vuonna 2019. Vuosikate oli 941.400 (149.730,55) ja poistojen osuus 255.046,86.

Ylivieskan hautainhoitorahaston tilinpäätös vuodelta 2020 on ylijäämäinen 1.094 euroa ja Merijärven alijäämäinen 57 euroa.

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi kirkon virka- ja työehtosopimuksen 2020- 2022.