Uutisia ja tiedotteita

Ylivieskan seurakunnan uutisia ja tiedotteita. Alempana linkit uusimpiin kirkkouutisiin sekä vanhojen kotisivujen kirkkouutisten arkistoon.

Uutislistaukseen

Kirkkovaltuusto hyväksyi ylijäämäisen budjettiesityksen - Ylivieskan seurakunta ovet avoimina tuleviin vuosiin

Kirkkovaltuusto hyväksyi ylijäämäisen budjettiesityksen - Ylivieskan seurakunta ovet avoimina tuleviin vuosiin

9.12.2021 09.57

Ylivieskan seurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti talousarvioehdotuksen vuodelle 2022 sekä talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2023-2024. Talousarvio rakentuu edelleen 1,75 % kirkollisveroprosenttiin. Tilikauden tulos on arvioitu jäävän 121.018 euroa ylijäämäiseksi. Vuosikate on 318.255 euroa positiivinen. Suunnitelman mukaiset poistot ovat 197.237 euroa. Huomioitava on, että tuloslaskelma ei sisällä kirkon eikä kellotapulin suunnitelman mukaisia poistoja, jotka ovat vielä laskennassa. Kirkon rakentamiskustannuksien kokonaiskuluiksi näyttää jäävän 9,759.500 euroa ilman arvonlisäveroa eli veroineen toista miljoonaa alle alkuperäisen arvion. Valtuutetut kyselivät ja keskustelivat taloussuunnitelman tiimoilta, mm. aurinkokennojen hankkimisesta, korjauskohteista, kassavarojen riittävyydestä, kiinteistöjen merkityksestä ja ystävyysseurakuntatyöstä.

Strategian visiona yhteinen kotikirkko

Kirkkovaltuusto hyväksyi seurakunnan Ovet auki -strategian vuosille 2022-2026. Strategia on tehty ev.lut. kirkon saman nimisen strategian pohjalta. Toiminta-ajatus on edelleen Lähelle Jumalaa – lähelle ihmistä. Strategian visiona on, että Pyhän Kolminaisuuden kirkosta tulisi kaikkien ylivieskalaisten kotikirkko. Painopisteteemoina ovat Ulospäin, Kaikille, Uusille mahdollisuuksille ja Tulevaisuuteen. Strategian toteuttaminen on jo aloitettu kuluvana vuonna pitämällä kirkon ovia mahdollisimman paljon auki vapaaehtoisvoimin. Yksi tulevien vuosien painopiste on juuri vapaaehtoistyö.

Tietoa koronarajoituskäytännöistä

Kirkkovaltuusto sai tietoa koronarajoituksista. Seurakunnan toimintaan voi osallistua 31.12.2021 saakka Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräämällä 20 hengen kokoontumisrajoituksella. Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin ohjeistuksen mukaan 7.12.2021 – 5.1.2022 välisenä aikana sisätiloissa järjestettäviin jumalanpalveluksiin, kirkollisiin toimituksiin ja seurakunnan muuhun tavanomaiseen uskonnolliseen toimintaan voi ottaa kokoontumisrajoituksista huolimatta enintään 1/3 tilaan hyväksyttävästä enimmäisosallistujamäärästä. Yleisötilaisuuksissa, kuten Kauneimmissa joululauluissa ja konserteissa Ylivieskan seurakunnassa on käytössä koronapassi vaihtoehtona koronarajoituksille 16 vuotta täyttäneille osallistujille. Seurakunta huolehtii koronapassien tarkastuksista. Ulkopuolisten tahojen kirkoissa järjestämissä konserteissa tai tapahtumissa ohjelmantuottajan on huolehdittava koronapassien tarkastamisesta. Koronapassina toimii EU:n koronatodistus, jonka saa Omakannasta tulostettua tai tallennettua älypuhelimelle. Tarvittaessa koronatodistuksen saa myös paperisena versiona terveydenhuollosta. Henkilöllä pitää siis olla todistus koronarokotuksista, todistus tuoreesta negatiivisesta koronatestituloksesta tai todistus sairastetusta koronataudista. Pyydettäessä kaikkien 16 vuotta täyttäneiden on varauduttava todistamaan henkilöllisyys.

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Tarja Koutonen toivotti valtuutetuille kokouksen lopuksi hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta.