perhosia ja kasvot

Kalajoen rovastikunnan perheasiain neuvottelukeskus

Terveystie 11, 84100 Ylivieska, AJANVARAUS MA-TO 12-13 p. 08-425 990 (suljettu 1.-21.7).

Luottamuksellista keskusteluapua parisuhteen kysymyksissä, perheen pulmissa ja erokriiseissä yksin tai yhdessä puolison kanssa.

Ota yhteyttä kun

  • kotona ei puhuta ja ilmapiiri on ahdistava
  • on jatkuvasti riitoja
  • puoliso on pettänyt
  • kaikki on aina sitä samaa vanhaa
  • ei ole mitään yhteistä puolison kanssa
  • olet yksinäinen suhteesi sisällä
  • ero on käynyt mielessä
  • on mustasukkaisuutta
  • koet väkivaltaa tai väkivallan uhkaa
  • parisuhde on päättynyt

Palautetta perheneuvonnasta voi antaa valtakunnallisen perheneuvonnan palautelomakkeen kautta: Perheneuvonnan asiakaspalautekysely

Kysy parisuhteesta

Hyväkysymys.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä on kaikille avoin ja maksuton verkkopalvelu, josta saa tukea ja tietoa erilaisiin elämäntilanteisiin. Palvelun tuottaa ja toteuttaa Väestöliitto yhteistyössä kumppanijärjestöjen kanssa.  Kirkon perheneuvojat vastaavat hyväkysymys.fi verkkopalvelussa parisuhdetta koskeviin kysymyksiin. Voit lähettää anonyymin kysymyksen tästä linkistä: Kysy parisuhteesta

Kirkon perheneuvontaa yli 30 vuotta Kalajoen rovastikunnassa

Pyhä- ja Kalajokilaakson alueen seurakunnat ovat tarjonneet yli kolmekymmentä vuotta perheneuvontaa alueen asukkaille Kalajoen rovastikunnan perheasiain neuvottelukeskuksessa Ylivieskassa. 

Kalajoen rovastikunnan perheasiain neuvottelukeskus aloitti 1.2.1990. Jo sitä ennen rovastikunnassa oli perheneuvoja-sairaalateologin virka. Aluksi neuvottelukeskuksessa oli yksi viranhaltija. Vuonna 1996 perustettiin toinen virka, jonka tehtäväkuvaan kuuluu edelleen palvelevan puhelimen työstä vastaaminen.

Perheneuvonnan perustehtävä on vahvistaa perheiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Ihmisiä kohdataan sielunhoidollisen ja terapeuttisen keskustelun avulla parisuhteen ja perheen eri vaiheissa sekä kriisitilanteissa. Seurakuntien perheneuvonta on kaikille avointa ja ilmaista. Keskustelemaan voi tulla yksin tai puolison kanssa.

Vaikka suurimmalla osalla lapsiperheistä menee hyvin, pikkulapsiperheiden arki on kuormittavaa. Tilanteiden kriisiytyessä nykyvanhemmat osaavat hakea apua. Suurin ryhmä perheneuvonnan asiakkaista onkin 30-39 –vuotiaat, joiden perheessä on enemmän kuin kaksi lasta. Miesten osuus asiakkaista on lähes puolet. Viime vuonna yleisimmät tulosyyt olivat vuorovaikutusongelmat, erokysymykset ja elämänvaihekriisit.

Kuva: Miika Sumela

Perheneuvontaa Kalajoen rovastikunnassa tehneet työntekijät ryhmäkuvassa ylhäältä vasemmalta Leena Harjunpää, Seppo Viljamaa, Ulla-Maija Salonkaarto, Sirpa Järvelä ja Anne Sumela. Alhaalta vasemmalta Pirkko Huumonen, Martti Viljanen, Aila Harvala ja Anja Kontkanen. Kuva: Miika Sumela.

Ota yhteyttä

Perheneuvoja, Palvelevan puhelimen sihteeri
Ajanvaraus puh. (08) 425990, ma-to klo 12-13.
Terveystie 11, ovi E
84100 Ylivieska
Kalajoen rovastikunnan perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja, perheneuvoja (virkavapaalla 1.9 asti)
Seurakuntatyön erityispalvelut
Ajanvaraus puh. (08) 425990, ma-to klo 12-13
Terveystie 11, ovi E
84100 Ylivieska