perhosia ja kasvot

Kalajoen rovastikunnan perheasiain neuvottelukeskus

Terveystie 11, 84100 Ylivieska, AJANVARAUS MA-TO 12-13 p. 08-425 990.

Luottamuksellista keskusteluapua parisuhteen kysymyksissä, perheen pulmissa ja erokriiseissä yksin tai yhdessä puolison kanssa.

Ota yhteyttä kun

  • kotona ei puhuta ja ilmapiiri on ahdistava
  • on jatkuvasti riitoja
  • puoliso on pettänyt
  • kaikki on aina sitä samaa vanhaa
  • ei ole mitään yhteistä puolison kanssa
  • olet yksinäinen suhteesi sisällä
  • ero on käynyt mielessä
  • on mustasukkaisuutta
  • koet väkivaltaa tai väkivallan uhkaa
  • parisuhde on päättynyt

Palautetta perheneuvonnasta voi antaa valtakunnallisen perheneuvonnan palautelomakkeen kautta: Perheneuvonnan asiakaspalautekysely

Rakkausklinikka

Rakkausklinikka on kirkon neuvontapalvelu, jossa kirkon perheneuvojat tarjoavat tukea ja näkökulmia parisuhdetta koskeviin kysymyksiin ja ongelmiin. Lukijat voivat lähettää Rakkausklinikalle anonyymisti parisuhdetta koskevia kysymyksiä, joihin kirkon perheneuvojat vastaavat. Rakkausklinikka toimii terveyden ja hyvinvoinnin verkkopalvelussa Terve.fissä. 

Kirkon perheneuvontaa yli 30 vuotta Kalajoen rovastikunnassa

Pyhä- ja Kalajokilaakson alueen seurakunnat ovat tarjonneet yli kolmekymmentä vuotta perheneuvontaa alueen asukkaille Kalajoen rovastikunnan perheasiain neuvottelukeskuksessa Ylivieskassa. 

Kalajoen rovastikunnan perheasiain neuvottelukeskus aloitti 1.2.1990. Jo sitä ennen rovastikunnassa oli perheneuvoja-sairaalateologin virka. Aluksi neuvottelukeskuksessa oli yksi viranhaltija. Vuonna 1996 perustettiin toinen virka, jonka tehtäväkuvaan kuuluu edelleen palvelevan puhelimen työstä vastaaminen.

Perheneuvonnan perustehtävä on vahvistaa perheiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Ihmisiä kohdataan sielunhoidollisen ja terapeuttisen keskustelun avulla parisuhteen ja perheen eri vaiheissa sekä kriisitilanteissa. Seurakuntien perheneuvonta on kaikille avointa ja ilmaista. Keskustelemaan voi tulla yksin tai puolison kanssa.

”Vaikka suurimmalla osalla lapsiperheistä menee hyvin, pikkulapsiperheiden arki on kuormittavaa”, toteaa johtava perheneuvoja Anne Sumela. Tilanteiden kriisiytyessä nykyvanhemmat osaavat hakea apua. Suurin ryhmä perheneuvonnan asiakkaista onkin 30-39 –vuotiaat, joiden perheessä on enemmän kuin kaksi lasta. Miesten osuus asiakkaista on lähes puolet. Viime vuonna yleisimmät tulosyyt olivat vuorovaikutusongelmat (43%), erokysymykset (22%) ja elämänvaihekriisit (10%).

”Kirkon perheneuvonta ottaa todesta muuttuvan maailman, mutta sen pohjalla ovat pysyvät arvot usko, toivo ja rakkaus. Niiden varassa voidaan kohdata elämän kipeäkin kosketus”, pohtii perheneuvoja Sirpa Järvelä.

Kalajoen rovastikunnan perheasiain neuvottelukeskuksen 30-vuotisjuhlaa vietettiin Suvannon kappelissa sunnuntaina 16.2.2020.  Messun yhteydessä siunattiin tehtävään perheasiain neuvottelukeskuksen uusi johtaja Anne Sumela. Virkaansiunaamisen toimittanut lääninrovasti Kari Tiirola puhui Så som i Himmelen – Kuin taivaassa –elokuvasta, jossa kotikyläänsä palaava maailmankuulu kapellimestari yrittää löytää kirkkokuorolaisten omaa ääntä ja toisia kuunnellen kuorosoinnin harmoniaa. Hän vertasi perheneuvojan työtä kapellimestariin, jonka tehtävä on etsiä parisuhteessa elävien omaa ääntä ja yhteistä harmoniaa. Hän kehotti oman äänen etsimiseen, sen oman äänen jota Jumala on tarkoittanut jokaisen soimaan. 

Anne Sumela vei saarnassaan kuulijat Jeesuksen ja samarialaisen naisen kanssa kaivolle. Kun samarialainen nainen meni kaupunkiin kertomaan Jeesuksesta, sillä välin Jeesus kohtasi opetuslapset. ”Sillä välin mekin saamme pysähtyä kaivolle keskustelemaan Jeesuksen kanssa.” Evankeliumitekstin pohjalta Sumela tiivisti perheneuvonnan ydintehtävän: ”Kirkon perheneuvonnassa istumme kaivolla, jonne tulevat ihmiset kohtaamme tasapuolisesti taustasta riippumatta kipuineen ja kysymyksineen. Istutaan alas, katsotaan silmiin, puhutaan ja kuunnellaan. Kohtaaminen ja läsnäolo tuovat toivoa toivottomuuden keskelle ja armoa armottomuuden keskelle.”

Messun jälkeen pidetyssä perheneuvonnan 30-vuotisjuhlassa kuljettua taivalta muistelivat Pirkko Huumonen, Martti Viljanen, Aila Harvala ja Mauno Soronen. Sekä messussa että juhlassa esiintyi Gospelkuoro Riemu kanttori Teija Siirtolan johdolla.

Kuva: Miika Sumela

Perheneuvontaa Kalajoen rovastikunnassa tehneet työntekijät ryhmäkuvassa ylhäältä vasemmalta Leena Harjunpää, Seppo Viljamaa, Ulla-Maija Salonkaarto, Sirpa Järvelä ja Anne Sumela. Alhaalta vasemmalta Pirkko Huumonen, Martti Viljanen, Aila Harvala ja Anja Kontkanen. Kuva: Miika Sumela.

Ota yhteyttä

Perheneuvoja, Palvelevan puhelimen sihteeri
Ajanvaraus puh. (08) 425990, ma-to klo 12-13.
Terveystie 11, ovi E
84100 Ylivieska
Kalajoen rovastikunnan perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja, perheneuvoja
Seurakuntatyön erityispalvelut
Ajanvaraus puh. (08) 425990, ma-to klo 12-13
Terveystie 11, ovi E
84100 Ylivieska