Särkynyt sydän sirpaleet mustavalkoinen

Surun tai sairauden kohdatessa

Vakava sairaus tai läheisen ihmisen kuolema on syvä ja voimakas kokemus. Siksi sen läpikäymiseen tarvitaan paljon aikaa sekä läheisten tukea.  Suruun ja sairastumiseen liittyvien tunteiden ja kokemusten jakaminen keskustellen auttaa.   Seurakunnan työntekijät tarjoavat keskusteluapua ja vertaistukea sureville tai muun vaikean elämäntilanteen kohdanneille.

  • Oman seurakunnan papiltadiakonia- tai nuorisotyöntekijältä voi varata aikaa keskustelua varten.  Keskustelumahdollisuus voi toteutua kotikäynnillä, seurakunnan tiloissa tai puhelimitse. 
  • Kirkon keskusteluapu antaa tukea kaikissa elämäntilanteissa ja kysymyksissä, myös surun ja sairauden kohdatessa.

Sururyhmä

 on läheisen kuoleman kohdanneelle omaiselle keskustelua ja vertaistukea tarjoava kokoontuminen

  • Ryhmä on määräaikainen ja kokoontuu tavallisimmin 6 kertaa, kaksi tuntia kerrallaan syyskaudella.
  • Ryhmän jäsenet ovat surevia, joiden menetyksestä on kulunut vähintään neljä kuukautta, joskus pidempäänkin.
  • Ryhmässä on tavallisesti 6-10 jäsentä ja sitä ohjaa kaksi sururyhmäkoulutuksen käynyttä seurakunnan työntekijää.
  • Ryhmän keskustelut ovat luottamuksellisia ja toimii ensimmäisen kokoontumiskerran jälkeen suljettuna ryhmänä. Ryhmään sitoudutaan mahdollisuuksien mukaan sen kokoontumisjakson ajaksi ja kokoontumisten aiheet etevät surun tunteiden mukaisesti.
  • Ryhmän alkamisesta tiedotetaan kutsukirjeellä, kirkollisissa tiedoissa sekä seurakunnan kotisivulla. Seuraavaa ryhmän aloitusta voit tiedustella seurakuntamme diakoniatyöntekijöiltä. 

     
Kuvassa puinen ruskea risti, kiviä, hiekkaa ja heiniä