Kirkkovaltuusto 2019-2022

Autio Markku, Autio Mauno, Haapakoski Paula, Hautala Jukka (12.9.2019 saakka), Herranen-Somero Kirsi, Hiitola Olli, Himanka Marja, Härö Aarne, Isotalo Juhani, Jaakola Merja, Junttila Reino, Kaivosoja Annika, Koutonen Tarja, Lauhikari Antti, Lehto Aira (12.9.2019 alkaen), Luhtasela Kalle, Mehtälä Leo, Nauha Ritva, Nivala Liisa, Peltokorpi Raili, Rahja Antti, Raudaskoski Anna, Rättyä Mari, Saulio Antero, Savela Samuli, Siirtola Ville, Similä Pekka, Sorvisto Sakari,           

Tarja Koutonen Ylivieskan kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi

Ylivieskan seurakunnan uuden kirkkovaltuuston ensimmäisessä kokouksessa 16.1.2019 kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi vuosille 2019-2020 valittiin Tarja Koutonen ja varapuheenjohtajaksi Antti Lauhikari. Valtuusto valitsi kirkkoneuvoston jäsenet vuosille 2019-2020 ja muiden hallintoelimien jäsenet koko nelivuotiskaudeksi 2019-2022.

Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi valittiin Pekka Similä (henkilökohtainen varajäsen Olli Hiitola). Kirkkoneuvoston varsinaisiksi jäseniksi valittiin (henkilökohtainen varajäsen suluissa) Mari Rättyä (Sakari Sorvisto), Mauno Autio (Markku Autio), Marja Himanka (Antti Rahja), Reino Junttila (Kirsi Herranen–Somero), Merja Jaakola (Paula Haapakoski), Raili Peltokorpi (Ritva Nauha) ja Juhani Alaranta (Aarne Härö). Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra Eija Nivala.

Suhteellisten vaalien lautakuntaan valittiin Antti Rahja (Marja Himanka), Kirsi Herranen-Somero (Jorma Kopakkala) ja Samuli Savela (Janne Pelo).

Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajiksi valittiin Juhani Isotalo (Ville Siirtola), Jorma Kopakkala (Alpo Löytynoja), Kimmo Heikkilä (Pertti Jussila).

Julistustyön johtokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Sakari Sorvisto (Annika Kaivosoja) ja jäseniksi Marita Haukipuro (Merja Jaakola), Veijo Pelkonen (Reino Junttila), Heta Koskinen (Aira Lehto), Mikko Himanka (Antti Rahja), Kirsi Herranen-Somero (Taru Haaga) ja Timo Katainen (Janne Pelo).

Diakoniatyön johtokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Juhani Isotalo (Ulla Junttila) ja jäseniksi Markku Autio (Mauno Autio), Juha Törmälä (Ville Siirtola), Kaija Arhio (Eero Virtanen), Paula Rahja (Terhi Manni), Samuli Savela (Jani Palola) ja Anna Raudaskoski (Taina Palola).

Lapsityön johtokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Antero Saulio (Karoliina Saukko) ja jäseniksi Janne Pelo (Reija Jokitalo), Kati Paananen (Saara Saukko), Liisa Nivala (Juho Nivala), Annika Kaivosoja (Marko Mäki), Margaretha Sorvisto (Päivi Vähäkangas) ja Jouko Pesämaa (Jaakko Keskisipilä).

Nuorisotyön johtokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Taru Haaga (Paula Haapakoski) ja jäseniksi Mari Rättyä (Markku Autio), Mikko Hannula (Ari Mehtälä), Hannu Leppälä (Esko Salmikangas), Ville Siirtola (Heta Koskinen), Pekka Lehto (Tommi Salo) ja Meri Vähäkangas (Laura Lehtola).

Lähetystyön johtokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Esko Salmikangas (Iida-Liisa Repo), ja jäseniksi Sirpa Hannula (Marketta Känsälä), Aira Lehto (Meri Vähäkangas), Pille Nevala (Kaarina Autio), Tatu Löytynoja (Esko Sydänmetsä), Markku Orpana (Raiko Karvonen) ja Jorma Kopakkala (Matti Harju).

Kalajoen rovastikunnan yhteistyön johtokuntaan vuosille 2019-2022 valittiin Eija Nivala (Kaisa Toivoniemi).

Merijärven kappelineuvostoon valittiin Markku Jauhiainen (Olli Hiitola), Liisa Nivala (Eero Pohjanen), Tarja Salmela (Taneli Myllylä), Kalevi Sotaheimo (Anitta Talus), Saara Saukko (Anna-Kaija Toppila) ja Aarne Härö (Karoliina Saukko).

Hallinto

Seurakunnan ylin päättävä elin on kirkkovaltuusto. Seurakuntalaiset valitsevat luottamushenkilöt neljän vuoden välein järjestettävillä seurakuntavaaleilla. Viimeksi seurakuntavaalit olivat marraskuussa 2018, jossa valittiin 27 luottamushenkilöä kirkkovaltuustoon. Seuraavat seurakuntavaalit pidetään 2022. Vaaleissa voivat äänestää kaikki seurakunnan 16 vuotta täyttäneet jäsenet.

Ylivieskan seurakunnassa on kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto, Merijärven kappelineuvosto ja työalojen johtokunnat. 

Mitä luottamushenkilö tekee

Kirkkovaltuuston jäsenet suunnittelevat, kehittävät ja ohjaavat seurakunnan toimintaa. Seurakuntavaaleilla valitut luottamushenkilöt ovat seurakuntalaisten edustajia ja seurakunnan työntekijöiden kumppaneita. He ovat mukana päättämässä, vaikuttamassa, ideoimassa ja kehittämässä seurakunnan toimintaa kirkkovaltuustossa, kirkkoneuvostossa, kappelineuvostoissa ja johtokunnissa.

Luottamushenkilö:

  • tuo seurakuntalaisten äänen päätöksentekoon
  • varmistaa seurakunnan toiminnalle riittävät ja oikein suunnatut resurssit
  • puolustaa seurakunnan avoimuutta viestinnässä ja päätöksenteossa
  • päättää työntekijävalinnoista
  • antaa osaamisensa seurakunnan käyttöön
  • luo kirkon julkisuuskuvaa
  • valitsee kirkolliskokouksen maallikkoedustajat
  • osallistuu oman hiippakunnan piispan valintaan

Ota yhteyttä

talousjohtaja
Merijärven kappeliseurakunta Ylivieskan seurakunta
Hallinto- ja talouspalvelut Henkilöstöpalvelut Yhtymän johto
Terveystie 11
84100 Ylivieska
henkilöstö- ja taloussihteeri
Hallinto- ja talouspalvelut
Terveystie 11
84100 Ylivieska
kirkkoherra
Merijärven kappeliseurakunta Ylivieskan seurakunta
Hallinto- ja talouspalvelut Hautauspalvelut Henkilöstöpalvelut Keskusrekisteri Viestintäpalvelut Yhtymän johto
Terveystie 11
84100 Ylivieska

Virkavapaalla 1.8.2022 - 31.1.2023