Sinua tarvitaan pitämään kirkon ovet auki. Tervetuloa vapaaehtoiseksi.

Seurakunnan vapaaehtoistoiminnassa on tarjolla ihmisen kokoisia tehtäviä

Vapaaehtoistoiminta tarjoaa mielekästä tekemistä, iloa, virkistystä ja mahdollisuuden auttaa. Vapaaehtoistoiminnassa jokainen teko on tärkeä ja siinä saa toimia tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin. Vapaaehtoistoiminta voi olla kertaluonteisia talkoo- ja auttamistehtäviä tai toimintaa, johon sitoudutaan pitempiaikaisesti. Tule mukaan toimimaan yhdessä!

Tehtäviä tarjolla

Vapaaehtoistehtäviä Ylivieskan seurakunnassa

Kirkon vapaaehtoiseksi uuden kirkon päivystysrinkiin. Ilmoittaudu tästä.

Sylittäjiä perhekerhoihin tai  pyhäkoulunohjaajaksi,
yhteystiedot vs. johtava lapsityöntekijä Heidi Vuolteenaho 044-7118640

Kerhonohjaajia kouluikäisten kerhoihin,
yhteystiedot nuorisotyönohjaaja Marjo Jokitalo 044-7118625

Avustajaksi ystävyydenkerhoon nuorten ja aikuisten kehitysvammaisten kokoontumiseen, diakoniatyöntekijä Marjaana Juola 044-7118629


Laulajia ja soittajia jumalanpalvelukseen ja muihin seurakunnan tilaisuuksiin, yhteystiedot kanttorit Eeva Korhonen 044-7118620 ja Teija Siirtola 044-7118659

Laulajana terveyskeskuksen vuodeosastoilla tapahtuviin vierailuihin
yhteystiedot diakoniatyöntekijä Marjaana Juola 044 -7118629

Jumalanpalvelusryhmien jäseniä erilaisiin tehtäviin messussa,
yhteystiedot pastori Riikka Talvitie 044-7118622

Kerhonohjaajia kerhon pitoon vanhusten palvelukodeissa toisen työpariksi, yhteystiedot diakoniatyöntekijä Jaana Tuomi 044-7118627

Saattohoidon tukihenkilöksi, diakoniatyöntekijä Jaana Tuomi 044-7118627

Kuuntelijaksi Palvelevan puhelimen päivystäjänä, PP:n sihteeri Sirpa Järvelä 044-7118657

Siivoustehtäviin ja ulkotöihin hautausmaille, hautakivien suoristamiseen, hautausmaiden siivoustalkoisiin, lumitöihin (kiinteistöjen lumityöt portaiden ja ovien edustoilta) ja järjestelytöihin (tuolien ja penkkien asettelua) yhteystiedot johtava seurakuntamestari Hannu Jussi-Pekka 044-7118650

Kahvin kaatajaksi ja pullan leipojaksi kirkkokahville
palvelupäällikkö Maarit Repo 044-7118630 tai ravitsemustyöntekijä Seija Jokitalo 044-7118661

Kirkkotalakoiden vapaaehtoiseksi lipaskerääjäksi ja erilaisten tapahtumien talkoolaiseksi lipaskeräyksen vastuuhenkilö Ville Mäkelä 050 -5219 402 ja keräystoimikunnan puheenjohtaja 
Kaija-Maija Perkkiö 044-4294 601 kaija.perkkio(at)gmail.com 

Ukkopiirin talkoolaiseksi lähetystyön hyväksi
yhteyshenkilö Jorma Kopakkala 044-0517394 tai Mari Hevosmaa 044-7118632

Lähetystyön ja kansainvälisen diakoniatyön auttamisen lipaskerääjäksi ja talkoolaiseksi tapahtumiinyhteystiedot lähetyssihteeri Sanna Vähäkangas 044-7118632 ja diakoniatyöntekijä Satu Similä 044-7118628

Kynkkärinkiin ulkoiluystäväksi palveluasunnoissa asuville henkilöille kesäaikana (kesä 2022)
yhteystiedot diakoniatyöntekijä Marjaana Juola 044-7118629

Vapaaehtoinen lätynpaistaja valmistamassa leiripäivän herkkuhetkeä
Lätynpaisto on mukavaa vapaaehtoistoimintaa erityisesti kesäisin ulkona