kuva kangasta

Namibian kirkon työ

Namibian kirkon työ

Namibian luterilainen kirkko on vanhin Lähetysseuran yhteistyökumppani, jonka parissa on tehty työtä jo yli 140 vuoden ajan. ELCIN:illä on tällä hetkellä 141 seurakuntaa, joissa 745 545 jäsentä. Jäsenmäärän vuotuinen kasvu on n. 15 000. Työssä olevia pappeja on 138 ja eläkkeellä 60 sekä 57 diakonia. Seurakunnissa työskentelee 98 sihteeriä ja 100 kassanhoitajaa, 974 seurakunnan vanhinta, 77 lähetystyöntekijää (omia), 993 pyhäkoulunopettajaa ja 172 kuoronjohtajaa. Lisäksi vielä 1247 ryhmän-johtajaa ja 602 vapaaehtoistyöntekijää. Vuonna 2014 vihittiin kuusi uutta pappia. vasta valmistuneet papit joutuvat heti yksin vastaamaan suuristakin (n. 8000 jäsentä) seurakunnista. Seurakunnat maksavat itse työntekijöidensä palkat, mutta vielä eivät tulot riitä yhteisiin työmuotoihin.

Oppilaitostyön kehittäminen -raportti

 

Päiväkotilapsia, Windhoek, Namibia

Kirkon kuvapankki - Suomen lähetysseura

 

Tue Namibian kirkon työtä

Pankkiyhteys: IBAN: FI25 8000 1600 0607 10

Viitenumero: 1 074482 010461 554

viesti: Namibian kirkon työ

Toivo Tirronen -koulun etupihalta
Toivo Tirronen koulu. Kirkon kuvapankki - Suomen lähetysseura