Virkatodistus ja sukuselvitys

Seurakunnan jäsenet voivat tilata virkatodistuksen tai sukuselvityksen kirkkoherranvirastosta. 

Virkatodistus

Todistuksen voi tilata puhelimitse, kirjeitse, allaolevalla virkatodistustilauslomakkeella tai käymällä henkilökohtaisesti kirkkoherranvirastossa.

Sähköinen lomake: Virkatodistusten tilauslomake (SSL-suojattu yhteys) tästä linkistä.

Virkatodistus elävästä henkilöstä, suoraan seurakunnan jäsenrekisteristä tulostettuna, on maksuton. Passia ja ajokorttia varten ei enää nykyisin tarvita virkatodistusta. Niin sanottu ”elää-todistus” tilataan siitä seurakunnasta, jossa henkilö on kirjoilla.

Sukuselvitys

Sukuselvityksen voi tilata ottamalla yhteyttä kirkkoherranvirastoon.

Vainajasta tilataan sukuselvitys perunkirjoitusta varten siitä seurakunnasta, jonka jäsen vainaja oli kuollessaan. Tämä todistus kattaa vainajan perhesuhdetiedot kuolemaa edeltävältä ajalta takautuvasti 1.10.1999 asti. Vainajasta ei tarvitse tilata erillisiä todistuksia mahdollisista muista Suomen ev. lut. kirkon seurakunnista, joissa hän on ollut jäsen 1.10.1999 jälkeen. Todistukset vainajasta 1.10.1999 edeltävältä ajalta tilataan niistä ev. lut. seurakunnista tai muista rekistereistä, joissa hän on tuolloin ollut kirjoilla.
Sukututkimuksia varten laadittavia sukuselvityksiä tehdään henkilöresurssien sallimissa rajoissa. Todistusten toimitusajat saattavat olla pitkiä.

HINNAT

Virkatodistusmaksut 1.5.2017 alkaen

Virkatodistusten uudet tarkistetut maksut tulevat voimaan 1.5.2017. Päätöksen maksumuutoksesta teki Kirkkohallitus, jolle kirkkolain mukaan kuuluu päätösvalta kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävän maksun määräämisestä. Päätös on julkaistu Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 9/2017. Kirkonkirjojen tietojen luo-vuttamisesta perittävissä maksuissa pyritään noudattamaan maistraattien vastaavista asiakirjoista perimiä mak-sua.

Todistuksista perittävät maksut

Maksuttomat todistukset: Päätöksen mukaan henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi Kirjuri-jäsentietojärjestelmästä tulostettu virkatodistus, joka koskee seurakunnan jäsenen yksittäisiä tietoja (ns. elää-todistus), on maksuton.

9 euroa maksavat todistukset: Mikäli Kirjuri-jäsentietojärjestelmästä saatavaan virkatodistukseen tulee laajem-pia tietoja (esimerkiksi henkilön muuttotietoja, aviopuolison, lasten tai vanhempien tietoja), todistuksesta ve-loitetaan 9 euroa. Virkatodistukset, jotka laaditaan manuaalisesti ja joiden tietosisältö pohjautuu Kirjuri-jäsen-tietojärjestelmään ja/tai perhelehtiin, maksavat 9 euroa. Tällöin virkatodistukseen kirjoitettavan tiedon mää-rällä ei ole vaikutusta todistuksen hintaan.

30 euroa maksavat todistukset: Jos manuaalisesti laadittavaan virkatodistukseen haetaan tietoja kirjamuotoi-sista kirkonkirjoista, todistuksesta peritään 30 euroa. Jos kirjamuotoisista kirkonkirjoista haetaan kuitenkin vain yksi tapahtumatieto, kuten esimerkiksi avioliitto- tai kuolintieto, todistus maksaa 9 euroa.

Maksullisen todistuksen lähettämisestä peritään lisäksi toimitusmaksu 5,50 euroa.

Sukututkimusta varten laadittujen todistusten maksut

Sukututkimusta varten laadittujen todistusten perusmaksu on 30 euroa. Mikäli todistuksen laatimisesta aiheu-tuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksua 15 euroa jokaiselta alkavalta 30 minuutilta. Jos todistuksen laatimiseen kuluu 1 tunti ja 15 minuuttia, laskutetaan asiakkaalta perusmaksu 30 euroa ja 2 x 30 minuutin ajalta 15 euroa, yhteensä 60 euroa. Todistuksen lähettämisestä peritään toimitusmaksua 5,50 euroa.

Tieteellistä tutkimusta varten laadittujen todistusten maksut

Tieteellistä tutkimusta varten laadittujen todistusten perusmaksu on 30 euroa. Mikäli todistuksen laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksua 12 euroa jokaiselta alkavalta 30 minuutilta. Todistuksen lähettämisestä peritään lisäksi toimitusmaksua 5,50 euroa.

Toimitusmaksu

Maksullisen todistuksen lähettämisestä peritään toimitusmaksua 5,50 euroa. Jos maksullinen todistus lähete-tään ulkomaille, lisätään kustannuksiin vielä posti- ja pankkipalvelumaksut. Mikäli todistus ja lasku lähetetään eri osoitteisiin, veloitetaan toimitusmaksun (5,50 €) lisäksi vielä erillinen 5,50 euron lähettämismaksu. Yh-teensä toimitus- ja postikuluja tulee tällöin 11 euroa. Mikäli laskuttaja joutuu lähettämään maksukehotuksen, veloitetaan siitä 5 euroa.

Ota yhteyttä

Merijärven kappeliseurakunta Ylivieskan seurakunta
Keskusrekisteri
084395010
Terveystie 11
84100 Ylivieska

Kirkkoherranvirastossa ja taloustoimistossa asioiminen toistaiseksi puhelimitse tai sähköpostilla: kirkkoherranvirasto p. 08-439 5010, ylivieska.kirkkoherranvirasto@evl.fi; taloustoimisto p. 044-7118601 avoinna talvikaudella 1.9.-31.5. ma-ti klo 9 - 15, ke 9 - 13, to klo 11 - 16, pe suljettu kesäkaudella 1.6.-31.8. ma-to klo 9-12, pe suljettu

Merijärven kappeliseurakunta Ylivieskan seurakunta
084395070
Vanhatie 20
86220 Merijärvi

avoinna torstaisin klo 9-12, muina aikoina yhteys Ylivieskan kirkkoherranvirastoon