Ylivieskan seurakunta tallentaa henkilöistä tarpeellisia tietoja seurakunnan henkilörekistereihin. Henkilörekisterien tietoja käytetään henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämiseksi. Henkilötiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä voida luovuttaa ulkopuolisille, ellei siihen ole laissa määriteltyjä perusteita.

Lisätietoja henkilörekistereistä, henkilötietojen käsittelystä sekä henkilörekistereitä koskevat tietosuojaselosteet ovat saatavilla Ylivieskan seurakunnassa.

Ylivieskan seurakunnan tietosuojavastaavia ovat Kristiina Harjuautti 050-438 9034 ja Pentti Pekkarinen, p. 040 7785362, sähköposti tietosuojavastaava.oulu@evl.fi, PL 122, 90101 Oulu. Käyntiosoite: Isokatu 17, 90100 Oulu. Tietosuojayhdyshenkilönä toimii tiedottaja Jussi Leppälä, p. 044-7118616, jussi.leppala@evl.fi.