Uutisia ja tiedotteita

Ylivieskan seurakunnan uutisia ja tiedotteita. Alempana linkit uusimpiin kirkkouutisiin sekä vanhojen kotisivujen kirkkouutisten arkistoon.

Uutislistaukseen

Museoviraston tutkimusraportti Ylivieskan vanhan kirkon paikasta on valmistunut Kuvassa tutkittu alue ennen tutkimusten aloitusta. Nykyisin paikalla on uusi kellotapuli. (kuva Jussi Leppälä)

Museoviraston tutkimusraportti Ylivieskan vanhan kirkon paikasta on valmistunut

28.4.2022 10.44

Museoviraston Arkeologiset kenttäpalvelut suoritti Ylivieskan vuonna 1786 rakennetun ja vuonna 2016 tuhopoltetun kirkon kivijalan ympärillä arkeologista koekaivausta, valvontaa ja hautakaivausta talvella ja keväällä 2021. Työ liittyi kirkon uuden kellotapulin rakentamiseen. Työn ensimmäinen vaihe oli kaksipäiväinen koekaivaus. Niiden aikana tuli esille mukulakiveys, joka on todennäköisesti johtanut vuonna 1746 rakennetulta kellotapulilta kirkolle.

Toinen vaihe oli lähes koko kirkkopihan massojen vaihto. Valvonnan aikana koekaivauksissa esille tullut mukulakiveys otettiin kokonaan esille. Se vei vanhalta kirkolta vuonna 1892 puretulle kellotapulille, jonka perustus otettiin kokonaan esille ja tutkittiin. Palaneen kirkon portaiden alta otettiin esille ja dokumentoitiin portaiden perustus. Valvonnan aikana saatiin esille myös kivinen salaojarakenne, joka johti palaneen kirkon luoteiskulmalta kohti jokea. Kyseessä saattaa olla vuonna 1878 suunniteltu salaoja.

Viimeinen vaihe oli hautakaivaukset, joiden aikana esiin tuli kokonaan tai osittain 21 hautaa. Näistä yhdeksän arkkua nostettiin ja niistä kahdeksassa oli säilynyt luita. Vainajista tehtiin paikan päällä osteologinen analyysi, minkä jälkeen ne haudattiin uuteen hautaan Ylivieskan kirkon hautausmaalle aluehallintovirastolta saadun siirtoluvan mukaisesti. Tutkimusraportin on laatinut FM Heli Lehto, joka toimi tutkimusten vastuullisena arkeologina.

Uuden kellotapulin työmaalta nostettujen vainajien osteologinen tutkimusraportti esittelee toukokuussa 2021 Ylivieskan kirkon uuden kellotapulin työmaa-alueelta nostettujen vainajien luuanalyysin tulokset. Tutkimusalue sijaitsi vuonna 1786 rakennetun ja vuonna 2016 tuhopoltossa menetetyn kirkon länsipuolella sijaitsevien kiviportaiden alla ja edessä. Analysoitu aineisto on palamatonta ja käsittää luustoelementtejä kahdeksan vainajan ruumishautauksista. Vainajien ikä, sukupuoli sekä pituus arvioitiin ja mahdolliset luissa todetut kehityspoikkeamat, anatomiset variantit sekä patologiset löydökset kirjattiin. Haudatuissa vainajissa esiintyy molempia sukupuolia ja yksilöitä imeväisikäisistä lapsista keski-ikäisiin aikuisiin. Patologiset löydökset käsittävät muun muassa suun sairauksia (hammaskiveä, hampaiden reikiintymistä ja elämän aikaista irtoamista) sekä nivelten rappeumamuutoksia. Osalla vainajista todettiin säännölliseen tapaan tai työskentelyyn liittyviä luustomuutoksia.

Ylivieskan kirkon uuden kellotapulin työmaa-alueen vuoden 2021 kaivausten aikana nostettujen hautojen vainajien osteologinen tutkimus antoi arvokkaan mahdollisuuden luoda silmäys arviolta 1800-luvun lopun paikallisten ihmisten elämään perinteisen historiantutkimuksen näkökulmaa täydentäen. Onteologisen tutkimusraportin on laatinut FM ELL Vivi Deckwirth.

Tutkimusraportti on luettavissa kokonaisuudessaan tästä linkistä.