Uutisia ja tiedotteita

Ylivieskan seurakunnan uutisia ja tiedotteita. Alempana linkit uusimpiin kirkkouutisiin sekä vanhojen kotisivujen kirkkouutisten arkistoon.

Uutislistaukseen

Kankaan hautausmaa lahjoituksena Ylivieskan seurakunnalle Kankaan kappeli ja hautausmaata (kuva Jussi Leppälä)

Kankaan hautausmaa lahjoituksena seurakunnalle

23.6.2022 10.07

Ylivieskan seurakunnan kirkkoneuvosto päätti ottaa vastaan lahjoituksena Kankaan hautausmaan ja esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa Kankaan yhteismaan osakaskunnan kokouksessa päätetyn hautausmaa-alueen lahjoituksen. 50 vuoden vahvistettu vuokrasopimus seurakunnalle on päättynyt kesäkuun alussa. Hautausmaan osakaskunta on päättänyt yksimielisesti, että Ylivieskan seurakunnalle lahjoitetaan 1,047 hehtaarin suuruinen määräala yhteismaasta, jossa sijaitsee kappelirakennus sekä hautausmaa ja että seurakunta ottaa ne vastaan kaikkine velvollisuuksineen. Alkuperäisen vuokrasopimuksen ohjesäännön sisällön mukaisesti lahjoittajien sukuruudut säilytetään oikeuksineen lahjoituksen yhteydessä ja ne kirjataan myöhemmin laadittavaan lahjakirjaan. Lahjoituksen vastaanottaja vastaa lahjoituksen vastaanottamisesta aiheutuvista kuluista.

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle Sievin seurakunnan kanssa yhteisen talousjohtajan viran lakkauttamista ja oman viran perustamista ensi vuoden alusta. Samalla se esittää nykyisen virassa olevan Kaisa Toivoniemen siirtämistä perustettavaan virkaan. Perusteena esitykselle on, että Ylivieskan suuruisessa seurakunnassa itse seurakunnan koko, hallinto sekä käsiteltävien ja hoidettavien asioiden laajuus vaatii talousjohtajalta 100 % työaikaa Ylivieskaan. Vastaavasti Sievin seurakunnan hoidettavat asiat vaativat enemmän kuin olemassa olevan 20 % työpanoksen (40-50%).

Hannele Ahon irtisanouduttua nuorisotyönohjaajan virasta päätti kirkkoneuvosto asettaa nuorisotyönohjaajan viran auki elokuun aikana. Haastattelutyöryhmään nimettiin vs. kirkkoherra Mirva Ahola, vs. johtava nuorisotyönohjaaja Marjo Jokitalo sekä kirkkoneuvoston jäsen Mauno Autio ja nuorisotyön johtokunnan puheenjohtaja Taru Haaga. Sari Viitalan virkavapaudelle diakonian virasta myönnettiin jatkoa tämän vuoden loppuun saakka ja vastaavasti Milla Seppälän viransijaisuudelle.

Kirkkoneuvosto sai tiedoksi kirkon virka- ja työehtosopimuksen 2022-2024 palkantarkistukset ja esittää kirkkovaltuustolle toimituspalkkiosopimuksen hyväksymistä.