Uutislistaukseen

Hallinto selkeytyy ja päätösvalta kasvaa - Ylivieskan seurakunnalle uusi hallintosääntö

Hallinto selkeytyy ja päätösvalta kasvaa - Ylivieskan seurakunnalle uusi hallintosääntö

Kirkon akustiikka puhutti kirkkovaltuutettuja. Ensi vuoden alkupuolella kirkon kattoruoteiden päälle asennetaan akustoivia levyjä, kuva Sofia Lehtola.

Ylivieskan seurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyi talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuodelle 2024. Kirkkoherra Eija Nivala kertoi päällimmäisenä ajatuksena olevan kiitollisuus paluusta normaaliaikaan kirkon rakentamis- ja käyttöönottovuosien sekä koronarajoitusten jälkeen. Huolestuttavaa on työvoiman saamisen vaikeudet diakonia- ja nuorisotyön virkoihin. Seurakunnan palkat eivät yleisellä tasolla ole kilpailukykyisiä. Tästä syystä on tulevaisuudessa panostettava rekrytointiin ja annettava mm. harjoittelijoille mahdollisuus työhön tutustumiseen. Painopisteenä on edelleenkin toimiminen niin, ettei kynnystä kirkkoon ole ja että osallisuutta ja yhdessä tekemistä tuetaan. Tarkoituksena on ensi vuoden alusta aloittaa viikoittaiset keskiviikon rukoushetket.

Esko Salmikangas toi esiin huolen lähetyssihteerin 20-prosenttisesta työsuhteesta ja sen jatkosta ensi vuoden alusta alkaen. Eija Nivala vastasi, että tilanne on vielä auki. Hän kertoi kartoittaneensa rovastikunnan seurakuntien kiinnostusta yhteisen lähetyssihteerin saamiseksi. Yhteistä tarvetta ei kuitenkaan näytä olevan ja siksi on etsittävä muita vaihtoehtoja.

Kirkon akustiikan parantaminen herätti vilkasta keskustelua. Valtuutettu Liisa Koskela esitti muutosta tekstiosaan siten, että toimenpiteet määriteltäisiin konkreettisemmin. Puheenjohtaja Tarja Koutonen ja Kaisa Toivoniemi kertoivat, että katon rimoituksen yläpuolelle asennetaan ensi vuoden alkupuoliskolla akustoivia levyjä. Valtuusto päätti muuttaa tekstiosuuden sanamuotoa siten, että akustiikkaa päätettiin parantaa hakemalla sellaisia ratkaisuja, jotka ovat toimivia myös urkujen valmistuttua.

Taloustilanne on hyvä ja nykyisellä 1,75 veroprosentilla saadaan ensi vuodelle ylijäämäinen talousarvio. Verotuloja on arvioitu tulevan 3.900.000 ja valtionrahoitusta 330.000. Toimintatuottojen osuudeksi on arvioitu 1.080.000 ja toimintakulujen osuudeksi 4.500.000. Toimintakuluista henkilöstökulujen osuus on 2.540.000. Puunmyyntituloja on arvoitu saatavan yhteensä 80.000. Molempien sekä Ylivieskan että Merijärven 10-vuostismetsäsuunnitelmat tulevat laadituksi taloussuunnitelmavuosien aikana. Talousarvion vuosikate on 347.142 ja poistojen jälkeen tulosennuste on 83.572 euroa ylijäämäinen. Toimitalo Pietarin lainat on saatu maksettua pois ja marraskuun 2023 tilanteen mukaan lainakanta koostuu n. 5,3 miljoonan kirkon rakennuslainoista.

Talousarviossa on varattu investointeihin 453.000 euroa, mm. Pyhän Kolminaisuuden kirkon urkujen maksuaikataulun mukaisiin maksuihin, Merijärven kirkon hankesuunnitelman käynnistämiseen, Suvannon kappelin vesikaton korjaukseen sekä Suvannon hautausmaalla hautapaikkojen käyttämättömän lohkon käyttöönottoon.

 

Uusi hallintosääntö voimaan vuoden 2024 alusta

Kirkkovaltuusto hyväksyi Ylivieskan seurakunnan uuden hallintosäännön 1.1.2024 voimaan tulevaksi. Hallintosääntö perustuu kuluneena vuonna voimaan tulleeseen kirkkolakiin ja -järjestykseen. Se on vanhaan verrattuna johdonmukaisempi ja selkeämpi. Kaikki on nyt samassa paketissa. Seurakunta saa päättää kuinka se järjestää hallintonsa, eikä tätä enää alisteta tuomiokapitulin hyväksyttäväksi.

Uuden kirkkolain lähtökohtana on, että jatkossa kaikki toimielimiä ja niiden päätösvaltaa koskevat hallinnolliset määräykset kootaan hallintosääntöön. Hallintosääntöön on otettu siten määräykset, jotka aiemmin olivat valtuuston työjärjestyksessä, kirkkoneuvoston ohjesäännössä, johtokuntien johtosäännöissä ja kappeliseurakuntien ohjesäännöissä. Käytännössä seurakunnan oma päätösvalta kasvaa ja tuomiokapitulille sekä kirkkohallitukselle alistettavat päätökset vähenevät. Seurakunta voi esimerkiksi myydä omaisuuttaan ilman alistusmenettelyä, mutta kirkkojärjestys vaatii kilpailutuksen. Kulttuurihistoriallisten rakennusten osalta olennaiset muutokset ja seurakuntayhtymän perussääntö on edelleen hyväksytettävä kirkkohallituksella.

Sähköinen kokouskäytäntö tulee myös yleisesti mahdolliseksi. Jokaisella seurakuntalaisella on aloiteoikeus oman seurakuntansa asioihin kirjallisesti tai sähköpostin kautta. Aloitteen tekijälle on kuukauden sisällä ilmoitettava arvioitu käsittelyaika ja keneltä saa lisätietoja. Lopputulos on myös ilmoitettava.

Jatkossa yksi kummi riittää, eikä asiaan tarvita enää kirkkoherran erillistä lupaa. Kastetulle, myös aikuiselle voidaan lisätä kaksi kummia erityisestä syystä. Avioliittoon vihkimiseen edellytetään edelleen molemmilta kirkon jäsenyys ja rippikoulu tai toinen voi kuulua todistetusti muuhun kristilliseen uskontokuntaan. Hautaan siunaamisen voi toimittaa kirkkoherran hyväksyessä muun kristillisen yhteisön edustaja. Vainajan ruumiin hautaamisessa ja tuhkaamisessa sekä tuhkan käsittelyssä tulee kunnioittaa vainajan katsomusta ja toivomuksia. Avopuoliso rinnastuu hautaustoimea koskevissa asioissa puolisoon ja leskeen.

Hallintosääntöä toivottiin käsiteltävän ainakin neljän vuoden välein uusien luottamushenkilöiden aloittaessa toimintakauden.

Puheenjohtaja Tarja Koutonen kiitti valtuutettuja ja työntekijöitä kuluvasta vuodesta sekä toivotti joulurauhaa. Erityiskiitoksen sai valtuuston komea veisuu.

Eija Nivala
Eija Nivala
kirkkoherra
Terveystie 11
84100 Ylivieska
Kaisa Toivoniemi
Kaisa Toivoniemi
talousjohtaja
Terveystie 11
84100 Ylivieska

15.12.2023 13.16