Uutislistaukseen

Tapio Karjula Merijärven kappalaiseksi

Tapio Karjula Merijärven kappalaiseksi

Merijärven kirkon alttaritaulu on vuodelta 1877 ja sen on maalannut Jeremias Alin.

Ylivieskan seurakunnan kirkkovaltuusto päätti kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti valita Tapio Karjulan Ylivieskan seurakunnan kappalaisen virkaan. Tehtävänkuvaan kuuluu Merijärven kappeliseurakunnan toiminnan johtaminen sekä osallistuminen teologina työnjaon mukaisiin tehtäviin koko Ylivieskan seurakunnan alueella. Virkapaikkana on Merijärvi.

Kirkkovaltuustolle annettiin tiedoksi Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin 21.3.2024 antama viranhoitomääräys pastori Timo Kapaselle kappalaisen virkaan Eeva-Kaisa Laakon vuorotteluvapaan ajaksi 1.7.-31.12.2024.

Kirkkovaltuusto hyväksyi Ylivieskan seurakunnan taloussäännön. Taloussäännöllä kirkkovaltuusto ohjaa talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelua ja sisältöä, omaisuuden hoitoa ja rahatointa, kirjanpitoa ja tilinpäätöstä sekä tilintarkastusta ja sisäistä valvontaa. Taloussäännön tehtävänä on toimia jatkuvasti ajantasaisena ohjesääntönä, jonka avulla voidaan tehostaa ja kehittää taloushallintoa sekä varmistaa, että siinä noudatetaan voimassa olevia säännöksiä.

Valtuusto sai tiedoksi myös, että kirkon sisäkattorimoitusten taakse on asennettu helmikuussa levyt akustiikan parantamiseksi. Kanttorit ovat antanet jo vähäisen kokemuksen perusteella positiivista palautetta.

Urkujen tilannepäivityksenä kerrottiin. että rakentaminen edistyy Itävallassa ja yksityiskohtia mm. julkisivusta hiotaan arkkitehti Kimmo Lintulan kanssa yhteistyössä. Seurakunta mahdollistaa vierailun urkutehtaalle neljälle urkuprojektin avainhenkilölle, jotka ovat kanttorit Eeva-Liisa Korhonen, Teija Siirtola, urkutoimikunnan asiantuntija Christian Ahlskog sekä arkkitehti Kimmo Lintula.

Kirkkovaltuutettu Heikki Knuutila pyysi selvittämään korjausvastuuta kirkon vieressä menevään pyörätiehen muodostuneista suurista epätasaisuuksista. Tiina Junttila toi esiin jo tulevan joulun ajan, jotta jotain ratkaisuja saataisiin haudoille meneviin polkuihin. Kaija Olkkonen toi viestiä, että muistettaisiin hiljaisella viikolla rauhoittua pääsiäisen viettoon.

Eija Nivala
Eija Nivala
kirkkoherra
Terveystie 11
84100 Ylivieska
Kaisa Toivoniemi
Kaisa Toivoniemi
talousjohtaja
Terveystie 11
84100 Ylivieska

22.3.2024 16.43