Uutisia ja tiedotteita

Ylivieskan seurakunnan uutisia ja tiedotteita. Alempana linkit uusimpiin kirkkouutisiin sekä vanhojen kotisivujen kirkkouutisten arkistoon.

Uutislistaukseen

Terveisiä marraskuun 2020 kirkolliskokouksesta: Suorat vaalit lisäisivät kirkon avointa demokratiaa Kuva: Kirkon kuvapankki/Aarne Ormio

Suorat vaalit lisäisivät kirkon avointa demokratiaa

13.11.2020 08.42

Kirkon ylimmän päättävän elimen, kirkolliskokouksen maallikkoedustajat valitsee alle 1 % osuus kirkon jäsenistä. Seurakunnat valitsevat kirkkovaltuutetut suoralla vaalilla, mutta kirkolliskokousedustajien valinnassa tähän ei ole menty.

Mm. tämä asia oli esillä kirkolliskokouksessa sen käsitellessä kirkkolain uudistusta. Lakiuudistus on jo toisella kierroksella kirkolliskokouksessa. Edellinen kirkolliskokous teki 2018 kirkkolaista esityksen eduskunnalle. Eduskunta kuitenkin palautti asian kirkolliskokouksen uudelleen valmisteluun. Perustuslakivaliokunta katsoi sote-uudistuksen tavoin, että kirkkolakiesitys on ristiriidassa perustuslain kanssa.

Kirkon vaali, jossa samanaikaisella suoralla vaalilla valittaisiin kirkkovaltuustojen lisäksi myös edustajat hiippakuntavaltuustoon ja kirkolliskokoukseen, ei ole mukana uudessa kirkkolakiesityksessä. Se kannattaisi siihen kuitenkin ottaa.  Suora vaali lisäisi kiinnostusta kirkon asioihin ja nostaisi seurakuntavaalien äänestysprosenttia. Kirkko tulisi lähemmäksi jäseniään ja ehkä osaltaan vaikuttaisi myös kiinnostukseen olla kirkon jäsen. Tämä lisäisi demokratiaa ja tukisi viime viikolla kirkolliskokouksen käsittelyssä ollutta Ovet auki -strategiaa.

Muita istuntoviikon asioita olivat mm. Kirkon keskusrahaston (kirkkohallitus, tuomiokapitulit, kirkon palvelukeskus ym.) budjetti ensi vuodelle, sähköisten kokousten mahdollistaminen kirkossa, korona-avustusten jakaminen kirkollisille järjestöille sekä avioliitoon vihkimisen mahdollisuus silloinkin, kun vain toinen puolisoista on kirkon jäsen.

Tämä oli oman kirkolliskokouskauteni toinen istuntoviikko. Olen jäsenenä talousvaliokunnassa, joka käsittelee kirkon ja hiippakuntien taloutta. Kirkko liikevaihto on miljardi euroa, sillä on iso kiinteistömassa ja 15 000 työntekijää. Työ on ollut mielenkiintoista. Kirkolliskokous ei suinkaan aina ole asioista yksimielinen. Monista asioista näkemykset ovat hyvinkin kaukana toisistaan. Talousvaliokunnassa, jossa keskustellaan rahasta, päätöksenteko taitaa olla kuitenkin helpompaa kuin niissä valiokunnissa, jossa keskiössä ovat kirkon teologiset kysymykset.

Juha Nivala