Uutisia ja tiedotteita

Ylivieskan seurakunnan uutisia ja tiedotteita. Alempana linkit uusimpiin kirkkouutisiin sekä vanhojen kotisivujen kirkkouutisten arkistoon.

Uutislistaukseen

Uutinen Ylivieskan seurakunnan kirkkoneuvoston kokouksesta 18.12.2020 Uuden kellotapulin sijainti tulisi olemaan vanhan kirkon pääportaiden paikalla

Kirkkovaltuusto kokoontuu joulun jälkeen päättämään kellotapulin rakentamisesta

22.12.2020 09.27

Ylivieskan seurakunnan kirkkoneuvosto esittää vahvistettavaksi 29.12. kokoontuvalle kirkkovaltuustolle talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2021 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2022-2023. Toiminnallisesti ensi vuosi on uuden kirkon ja Ovet auki-strategian käyttöönoton juhlavuosi. Kirkkovaltuusto saa käsiteltäväkseen 40,271 euroa ylijäämäisen talousarvioesityksen. Neuvosto hyväksyi valtuustolle esitettäväksi myös kellotapulin rakentamissuunnitelman, kustannusarvion ja sisällyttämisen allianssiin. Tarkentuneiden suunnitelmien tuloksena tarkoituksena on rakentaa teräsrunkoinen, huoltovapaa 40 metrin korkuinen kellotapuli lähes vanhan tapulin paikalle. Kellotapulin sijainti on merkitty asemakaavaan ja rakennuslupa on hyväksytty.

Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajat ovat suorittaneet tarkastuksen seurakunnan kaikissa kiinteistöissä sekä asunto-osakkeissa. Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi tarkastuspöytäkirjan. Neuvosto hyväksyi jumalanpalvelusten kolehtisuunnitelman ensi vuodelle. Henkilöstön kanssa käytyjen arviointikeskustelujen perusteella suorituslisää päätettiin maksaa 11 henkilölle vuonna 2021. Ylimmän johdon kanssa käytyjen työn vaativuutta koskevien keskustelujen perusteella kirkkoneuvosto päätti myös kirkkoherran ja talousjohtajan palkantarkistuksista.

Kirkkoneuvostolle annettiin tiedoksi kirkkoherran viranhaltijapäätökset: Sari Viitalalle myönnetty virkavapaus diakonissan virasta ajalle 4.1.-31.10.2021, Marjaana Juolalle myönnetty työajan lyhennys diakonin virasta 100 %:sta 80 %:iin vuodelle 2021 ja Marianne Joensuun diakonian viran osa-aikaisuuden jatkuminen 80 %:na 4.1.2021-31.10.2021 sekä talousjohtajan viranhaltijapäätöksenä UB Metsä I kaikkien sijoitusrahasto-osuuksien myyntitoimeksianto (kirkon palon vakuutuskorvaukset).

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan, hänen varajäsenen ja muut kirkkoneuvoston jäsenet ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 2021-2022 ensi vuoden ensimmäisessä kokouksessa.