Uutisia ja tiedotteita

Ylivieskan seurakunnan uutisia ja tiedotteita. Alempana linkit uusimpiin kirkkouutisiin sekä vanhojen kotisivujen kirkkouutisten arkistoon.

Uutislistaukseen

Uutinen Ylivieskan seurakunnan kirkkovaltuuston kokouksesta 15.6.2021 Pyhän Kolminaisuuden kirkko 2020-2021

Kirkko kohosi poikkeusvuodesta huolimatta

16.6.2021 11.38

Ylivieskan seurakunnan vuosi 2020 oli kirkon rakentamisen vuosi. Kirkkotyömaan suojaamiseksi peruttiin kaikki yleisötapahtumat, joista merkittävimpänä harjakaiset jäivät kokonaan pitämättä. Kirkon rakentaminen sai kuitenkin jatkua keskeytyksettä, niin että vuoden vaihtuessa kaikki alkoi olla viimeistelyä vaille valmista.

Tärkeimpänä tavoitteena koronarajoitusten alkaessa oli turvata jumalanpalvelusten, kirkollisten toimitusten ja rippikoulujen toteutuminen kaikissa tilanteissa. Tämä kaikki toteutui ja paljon muutakin. Työntekijät palvelivat seurakuntalaisia mahdollisuuksien mukaan. Erilaiset virtuaaliset mahdollisuudet otettiin käyttöön. Yhteydenotot tapahtuivat ensisijaisesti puhelimitse ja sähköpostin välityksellä. Tehtiin paljon etätöitä, striimattiin ja tehtiin videotallenteita. Kokoukset ja palaverit siirtyivät verkkoon Teamsin välityksellä pidettäviksi.

Kirkon rakentamisvuodesta ylijäämäinen tilinpäätös

Kirkkovaltuusto vahvisti tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2020 ja myönsi tili- ja vastuuvapauden tilivelvollisille. Seurakuntatalouden tulos on ylijäämäinen 686.383 euroa (vuonna 2019 alijäämäinen 137.895). Ylijäämäisen tuloksen syntymistä edesauttoivat koronavuoden pienemmät toimintakulut, Suvannon pappilan myynti, budjetoitua suurempi verotulokertymä sekä sijoitusrahastotuottojen kotiuttaminen.

Toimintatuottoja kertyi 878.046 euroa (1.203.318). Alenema johtui koronan aiheuttamista toiminnan rajoituksista. Toimintakuluja kertyi 3.479.581 (4.307.737), jossa laskua 828.155 edellisvuoteen verrattuna. Suurin kuluerä on henkilöstökulut 2.126.577 n. 61 % toimintakuluista. Koronarajoitteiden vaikutus näkyi siis erityisesti toimintakuluissa, kun tarvetta palveluiden ostoille ei ollut niin paljon normaaliin toimintavuoteen verrattuna.

Verotuloja ja valtionrahoitusta kertyi yhteensä 3.700.655 euroa (3.591.023), joka on n. 90.000 budjetoitua enemmän ja n. 109.500 enemmän kuin vuonna 2019. Vuosikate oli 941.400 (149.730,55) ja poistojen osuus 255.046,86.

Ylivieskan hautainhoitorahaston tilinpäätös vuodelta 2020 on ylijäämäinen 1.094 euroa ja Merijärven alijäämäinen 57 euroa.

Ylivieska ensi vuoden alusta Oulun aluekeskusrekisteriin

Ylivieskan seurakunnan kirkkovaltuusto päätti seurakunnan liittymisestä Oulun aluekeskusrekisterin jäseneksi 1.1.2022 alkaen. Samalla valtuusto nimesi kirkkoherran ja talousjohtajan käymään neuvottelut Oulun aluekeskusrekisterin johtajan kanssa sekä allekirjoittamaan sopimuksen Oulun aluekeskusrekisteriin liittymisestä. Kirkkohallituksen päätöksen mukaisesti seurakuntien on siirrettävä kirkonkirjojen pito aluekeskusrekistereihin vuoden 2022 alkuun mennessä. Seurakuntalaisia tullaan jatkossakin palvelemaan Ylivieskan kirkkoherranvirastossa, vaikka itse rekisteritoiminnot tapahtuvat Oulussa. Kirkossa ja yhteiskunnassa sähköiset palvelut lisääntyvät koko ajan ja senkin takia seurakuntalaiset voivat hoitaa monia itseään koskevia virastoasioita kotoaan käsin.

Kellotapuli pystytetään heinäkuun puolivälissä

Talousjohtaja Kaisa Toivoniemi antoi valtuutetuille katsauksen uuden kirkon toiminnan käynnistymisestä sekä kellotapuliprojektista. Kirkon vihkimisen, jota seurasi suorana 253.000, jälkeen on koulutettu lähes 170 seurakuntalaista kirkon vapaaehtoistehtäviin. Kirkon ovet aukaistiin toukokuun alussa ja kävijöitä on ollut päivisin noin 200. Kalustotyöryhmä valmistelee lopullista kalustusta sakastin sekä morsius-, lastenhoito-, kerho- ja olohuoneen tiloihin. Striimauksia ja tallenteita kirkon tilaisuuksista on katsottu runsaasti.

Kellotapulin rakentaminen alkoi roudan sulatuksella ja kaivuutöillä, jonka jälkeen museoviraston arkeologit tulivat seuraamaan kaivauksen etenemistä. Kaivauksien yhteydessä löytyi vanha mukulakiveys ja vanhoja hautoja. Löydöt on dokumentoitu ja tutkittu museoviraston toimesta. Hautojen siirtoon lupa ja ohjeistus on saatu AVIlta, jonka mukaan seurakunta on toiminut. Tapulin muotit ja pohjalaatan valu on tehty. Alaosa valmistuu viikolla 25 ja tapulin pystytys viikolla 28. Kirkonkellojen suunniteltu valupäivä on 18.6. ja arvioitu toimitusaika viikolla 28.

Talousjohtaja kertoi valtuutetuille, että seurakunnan ympäristödiplomi on auditoitu ja odotetaan kirkkohallituksen hyväksymistä. Verotulokertymä toukokuun loppuun mennessä on noussut viime vuoteen ja tälle vuodelle budjetoituun verrattuna.

Kantokylän kappelin reiät korjattiin viime kesänä. Tänä kesänä on vuorossa ikkuna- ja helmalautojen kunnostusta sekä vanhan maalipinnan rappausta ukkopiirin toimesta ja maalaustalkoot kyläläisille loppukesästä.